Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синдиците публикуваха списък на некоректните длъжници на КТБ

Синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха списък на некоректните длъжници с непогасени задължения - юридически и физически лица.

През настоящия месец предстои публикуването в Търговския регистър на първата частична сметка за разпределение между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), на събраните парични средства от масата на несъстоятелността. Размерът на сумите, които кредиторите ще получат зависи изцяло от събраните (възстановените) от длъжниците на банката средства.

В последните седмици редица партии и обществени организации изразиха недоволство, че синдиците на банката са събрали незначителна част от дължимите от длъжници суми.

Вероятно в отговор на тези критики, синдиците се оплакват, че въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, заведени срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от длъжниците не погасяват своите задължения.

"Тези длъжници използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите на банката (които сега са и нейни кредитори). Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на  събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката", се казва в съобщение от банката.

Подредбата на некоректните длъжници в приложения списък е направена според размера на непогасените им задължения към КТБ АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им. Синдиците предполагат, без да представят никакви доказателства, че част от длъжниците са свързани с Цветан Василев. "Следва да се има предвид, че голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони”, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране” на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев", твърдят синдиците на КТБ.

За целите на настоящия списък са използвани данни от вече публикувания през месец октомври 2016 г. списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения, обявен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в изпълнение на чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните институции. Тази разпоредба дава право на  синдиците на КТБ АД (н) да обявят публично списък на длъжниците на банката, включващ техните имена и размера на непогасените им задължения.   

В списъка не са включени длъжници, извършили прихващания на своите задължения към КТБ АД (н) с придобити вземания от банката, тъй като тези задължения са погасени счетоводно още по време на квестурата. Към момента КТБ АД (н) има заведени много на брой съдебни дела за обявяване на недействителност на извършените прихващания, като по някои от делата първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на банката и е отменил прихващанията, а по други – производствата все още не са приключили.

Списъкът на некоректните длъжници с непогасени задължения към КТБ АД (н) може да бъде намерен ТУК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във