Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Синдиците на КТБ подновиха обезпечения за 240 млн. лева

През  шестте  месеца след влизането в сила на измененията в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) са подадени 226 искания за подновяване на обезпечения по прихващания на сума  над 240 млн. лева. Това съобщиха  през седмицата синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ). Според тях в средата на септември е изтекъл крайният законов срок, в който те  имаха възможност да подновят освободени и изтекли през периода на специалния надзор обезпечения по предоставени от КТБ кредити, независимо  дали обезпеченията са собственост на учредилите ги лица, или са били прехвърлени.

"В периода от 13.03.2018 г. до 13.09.2018 г. са внесени 182 заявления за подновяване в Централния регистър на особените залози. От тях вписаните подновявания са 94 броя. По подадените заявления за подновяване на особени залози са постановени три отказа за вписване, а по останалите все още се очаква произнасяне", информират синдиците на КТБ.

От официалното им съобщение става ясно още, че за този период са предприети действия по подновяване на 33 ипотеки на кредитополучатели на КТБ АД, в това число  и ипотеки върху плавателни съдове (т. нар. морски ипотеки). От тях вписаните подновявания са 19 броя. В случаите, в които съдиите по вписванията са постановили откази, са подадени частни жалби пред компетентния съд за отмяна на отказа и за вписване на ипотеката. В част от случаите съдът е отменил отказите и е разпоредил да се извърши  вписването. Подадени са шест заявления за подновяване на морски ипотеки на обща стойност над 25 млн. лева.

От влизането в сила на измененията в ЗБН са заявени вписвания на девет  броя особени залози върху търговски предприятия на длъжници на КТБ. От тях вписаните подновявания са шест броя, а по три броя все още се очаква произнасяне.

В същия шестмесечен период са внесени две искания за подновяване на залог върху акции, които са уважени и залозите са подновени.

Освен заявления за подновяване на заличени по време на квестурата обезпечения са подадени и множество искания за подновяване на изтекли обезпечения, уточняват синдиците.

"Предприетите действия по подновяване на обезпечения в полза на банката и извършените вписвания могат да допринесат значително за увеличаването на наличните средства в масата на несъстоятелността на КТБ, което е в интерес на всички кредитори с приети вземания. Следва да се има предвид обаче, че все още няма произнасяне на компетентния орган в страната по всички искания на КТБ за подновяване на обезпечения. На второ място, дори и подновени в полза на КТБ, обезпеченията сами по себе си не са реални налични парични средства, а актив, обезпечаващ вземанията на банката, който трябва да бъде реализиран чрез продажба на купувач, готов да плати сходна с оценката на актива сума. На трето място, за реализирането на всяко обезпечение е необходимо провеждането на съответно съдебно или друго производство, което означава, че резултатите от извършеното подновяване на обезпечения в полза на банката могат да се очакват в бъдеще",  обясняват синдиците на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във