Банкеръ Daily

Финансов дневник

Силно възстановяване на износа

Ускоряването на растежа през тази година ще дойде от инвестициите и износа. Така в края на годината брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 3.3%, а през 2020 - с 3.1%, посочват икономистите на УниКредит в последния тримесечен анализ за състоянието на икономиката на ЦИЕ. Експертите на банката запазват  прогнозите си за ръст, но очакват известно разместване във влиянието на различните  фактори , които го задвижват.
Частното потребление ще остане основният фактор за растежа през тази и следващата година, подкрепенo не само от увеличаването на заплатите и заетостта, но и от допълнителния ръст  в кредитирането на домакинствата, смятат анализаторите. Според тях независимо от това, частното потребление ще нарасне с малко по-слаби темпове, спрямо прогнозата отпреди три месеца, тъй като траекторията му на растеж ще се влияе все повече от неблагоприятните демографски тенденции.
"Основният фактор за компенсиране на по-слабото частно потребление ще бъде по-силното възстановяване на износа. Това се дължи преди всичко на отслабването на някои от факторите, които ограничиха растежа на износа през миналата година, включително по-слаба от очакваната реколта за някои селскостопански продукти поради лятната суша и временното преустановяването на работата на най-голямата компания за преработка на мед и медни сплави Аурубис и на рафинерията на нефт и нефтопродукти Нефтохим Бургас. Те  заедно формират около 15% от общия стоков износ на страната", посочват експертите.
Леката загуба на инерция при вътрешното потребление ще бъде отчасти компенсирано и от по-силни инвестиции, най-вече под формата на проекти на местните власти предвид приближаващите местни избори, продължаващата експанзия на жилищното строителство и очакваните инвестиции в  разширяване на газопреносната мрежа, пише още в анализа.
Според икономическите анализатори на банката компаниите и домакинствата се възползват от благоприятните условия за финансиране. Припомняме, че към април  кредитите  отчетоха 7% ръст на годишна база, водени от кредитите на дребно и от ипотечните кредити за домакинствата.
Икономистите на УниКредит очакват също и  леко забавяне на инфлацията в следващите месеци.

"Очакваме движената от търсенето инфлация да остане ниска през 2019 и 2020 г., тъй като, според нас, ще бъде необходимо още време преди ръстът на заплатите да започне да се трансформира в някакъв по-осезаем натиск за увеличаване на базисна инфлация", се посочва в анализа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във