Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Силни 9 месеца за застрахователите

В разгара на оценката на качеството на активите на застрахователните компании те се оказват с рекорден обем. В края на септември средствата, управлявани от дружествата, занимаващи се с общо застраховане, със застраховки "Живот" и презастраховане, са били 6.508 млрд. лева. Прегледът на статистиката на Българската народна банка (БНБ) за застрахователния сектор показва, че това е леко отстъпление от постигнатия в предишните три месеца рекорд - в края на юни те са били 6.604 млрд. лева.

Към края на септември делът на активите на общозастрахователните компании възлиза на 71.9% от всички активи на застрахователите. За дружествата, извършващи животозастраховане, този процент е 28.1.

По време на прегледите на капиталовата им адекватност животозастрахователните компании са отчели 14.6% годишен ръст на активите си. Те са достигнали 1.595 млрд. лева. При общозастрахователните компании увеличението на активите през деветмесечието е от порядъка на 9% и достига 4.679 млрд. лева.

Централната банка е отчела и активите на единствената презастрахователна компания, оперираща у нас - "Чертасиг Клон България" (КЧТ). В края на септември управляваните от нея средства са възлизали на 2.198 млрд. лева.

От данните на БНБ се вижда, че в края на деветмесечието у нас работят общо 57 дружества. От тях 18 са животозастрахователни, а останалите 39 оперират на пазара на общото застраховане.  

 Месец и половина след като започнаха прегледите на активите на застрахователните компании в средата на юли, собственият капитал на дружествата се е увеличил със 7.6% на годишна база, или със 140.3 млн. лв., и сега е 1.993 млрд. лева.

Застрахователните технически резерви на дружествата се покачват с 382.7 млн. лв. за година до 3.890 млрд. лв., а пренос-премийният резерв и резервът за предстоящи плащания възлизат на 2.575 млрд. лв. при 2.407 млрд. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във