Банкеръ Daily

Финансов дневник

Силата на обединението

Олег Недялков - един от първите изпълнителни директори на ОББ

 

На 30 септември 1992 г. бе учредена Обединена българска банка посредством преобразуване на Ботевградска ТБ АД, Врачанска ТБ АД,  Габровска ТБ АД, ТБ „Доверие” АД, ТБ Елхово АД, ТБ „Искър” АД, Кърджалийска ТБ АД, Ловешка ТБ АД, Михайловградска ТБ АД, Новозагорска ТБ АД, Пазарджишка ТБ АД, Пернишка ТБ АД, Пещерска ТБ АД, Плевенска ТБ АД, Поповска ТБ АД, Русенска ТБ АД, Самоковска ТБ АД, Сливенска ТБ АД, ТБ „Стройбанк” АД, Търговищка ТБ АД, Хасковска ТБ АД, и Шуменска ТБ АД  и доброволното им сливане. Това бе най-значителният проект за консолидация на банков капитал в България, постигната   на доброволен принцип.

Участието на хората в тези процеси се оказа определящо, а трансформирането на знанията и  уменията в енергия  осигуриха осъществяването на този мега-проект, който бе в основата на най-новата история на българската банкова система.

Банкирането и  хората в него не започват нито от началото на 90-те години, нито от днес. То е вековно дело и в основата си се базира на принципи като приемственост на опита и добрата практика, налагане на професионализма и изграждане на честност и взаимно доверие. Достойно начало, поето от достойни хора!

За България човешкият фактор традиционно е водещ. Без даровити и добре образовани професионалисти успехът на банките в пазарна среда е невъзможен.

В моята  практика вече не ми се налага да обяснявам тази очевидна истина. В бизнеса най-важни са хората. България се нуждае от модерно мислещи хора. Създаването на истински лидери изисква много време и усилия. 

Допълнително  познаването и разбирането на историческите корени прави възможно изграждането на бъдещето, в това число и на ОББ, която на 30.09.2019 г. отбеляза достойно своята 27 – ма годишнина. 

Погледнато назад във времето, корените на ОББ са много дълбоки. Посредством своите клонове-правоприемници Банката винаги е заемала значимо място в основните региони и в  стопанската история на България. Така в ОББ са вплетени традициите на банковото дело и кредитирането от началото на XX век, а Банката се ползва с огромно доверие и е добре позната във всички региони на България. В различни периоди от стопанската история на България банкови структури, принадлежащи в момента на ОББ, а преди това - клонове, агенции, представителства, агентури, са участвали активно в развитието на икономиката и бизнеса в страната. С изключение на ТБ „Строителна банка”, която е била изградена като банка, специализирана в областта на строителството, останалите банки-учредителки са бивши клонове на БНБ, опериращи в София и в някои от областните градове на страната. Кратката историческа справка, направена в архивите на БНБ, показва принадлежността на голяма част от тези бивши клонове на БНБ към български частни банки от периода преди национализацията през 1947-1948 г.

 

Олег Недялков

 

Клон „Мария Луиза” на ОББ - бивша ТБ „Доверие”, преди това клон 2 на БНБ, а преди 1944 г. - бивша Българска земеделска и кооперативна банка (БЗКБ), Българска земеделска банка (БЗБ) и Българска централна кооперативна банка ( БЦКБ).

ОББ клон „Искър” - бившата ТБ „Искър”, а преди това клон 7 на БНБ. Преди 1944 г. имотът е принадлежал на Българска Сконтова банка (БСБ).  БСБ е основана през 1915 г. като българско акционерно дружество. Обявена в ликвидация по Закона за национализация на банките (1947 г.), като активите и пасивите й са предадени на БНБ. Сградата на клон Искър на ОББ  е бивша собственост на Българска Сконтова Банка

ОББ клон „Елхово” - бившата ТБ „Елхово”, преди това клон на БНБ, като имотът е принадлежал на БЗКБ.

ОББ клон „Шумен” - бивша ТБ „Шумен”, клон на БНБ от 1929 година (ПМС N 545, ползване на имота от БНБ от 1929 г.). Сградата на клона на ОББ в Шумен има 83-годишна история.

ОББ клон „Кърджали” - бившата ТБ „Кърджали” – сградата е построена през 1966 г. БЗКБ купува имота от физическо лице. При ликвидирането на БЗКБ през 1948 г. имотът преминава към БНБ.

ОББ клон „Пещера” - бившата ТБ „Пещера”, преди това клон на БНБ, а преди Втората световна война - клон на БЗКБ.

ОББ клон „Нова Загора” - бившата ТБ „Нова Загора” – сградата е построена през 1930 г. и е бивша съсобственост на Българска Земеделска кооперативна банка и БНБ.

ОББ клон „Русе” - бивша ТБ „Русе, преди това клон на БНБ. Имотът е бил собственост на Българска инвестиционна банка (БИБ) и Български червен кръст (БЧК). Клонът на ОББ в Русе е правоприемник на Българската инвестиционна банка (БИБ). БИБ е държавна банка, създадена по време на национализацията и консолидирането на банките през 1947-а.

ОББ клон „Монтана” - бившата ТБ „Монтана” - сградата на банката е построена през 1935 г. Фердинандската популярна банка е купила имота от физическо лице, след което преминава към БНБ.

Клонът на ОББ в Перник - бившата ТБ „Перник - сградата е предоставена на основание чл.15 от Правилника за държавните имоти на бившето СМК. Впоследствие ОНС предоставя ползването й от БНБ.

Клонът на ОББ в Пазарджик - ТБ „Пазарджик - преди това сградата е бивш имот на БЗБ, одържавен на 22.12.1948 г. Клонът в Белово пък е построен през 1972 г., а клон Батак е прехвърлен от ОбНС през 1974 г. като клон на БНБ.

Клонът на ОББ в Габрово е бившата ТБ „Габрово”. Сградата е построена през 1988 г. Новата сграда на БНБ-клон Габрово е открита от тогавашния министър на строителството Иван Кръстев в правителството на Тодор Живков.

Клонът на ОББ в Попово - бившата ТБ „Попово”, а преди това Поповски клон на БНБ и бивш имот на БЗКБ, Банка Български Кредит (ББК) и Българска Търговска Банка (БТБ). Българска Народна Банка, град Попово е създадена през 1907 г. като агентура на Централно управление на БНБ София.

Клонът на ОББ във Враца - бившата ТБ Враца. Сградата е построена през 1938 г. и оттогава е клон на БНБ. Във Врачанска област преобладаващ е делът на преработващата промишленост, търговията и услугите. Традиционни водещи икономически сфери са хранително-вкусова промишленост, текстилна и шивашка промишленост, производство на мебели, търговия и строителство.

Клонът на ОББ в Стара Загора - бивш клон на Строителна банка, а преди това клон на БНБ, Сградата на ОББ Стара Загора е нова, построена през 1996 г. и печели конкурса на Съюза на архитектите и вестник „Арх & Арт борса” – „Архитект на годината 1996”. Архитектурният проект е създаден с много любов и професионализъм.

Клона на ОББ в Хасково - бившата ТБ Хасково, преди това – бивш клон на БНБ. Клоновете на ТБ Хасково са бивша собственост, съответно в Свиленград на БЗБ (Окръжно N9 от 01.11.1949) и в Ивайловград на БЗКБ. На 12 декември 1926 в Хасково тържествено е открита новопостроената сграда на БНБ. Зданието впечатлява с красивата си архитектура.

Клонът на ОББ в Сливен - бившата ТБ „Сливен”, притежава сградата на бившата Популярна банка в Сливен. При национализацията сградата става собственост на БНБ-Сливен, която е наследник на Популярна банка. По-късно ОББ, развивайки своята клонова мрежа, построява своя нова сграда.

TБ”Строителна банка” - Строителна банка е учредена на 6 юли 1987 г. в съответствие с Постановление N33 от 3 юни 1987 г. на Министерския  съвет и приетия с него Правилник за банките като акционерно дружество с уставен фонд 30 млн. лева, разпределен на 3 000 акции по 10.000 лева всяка една. Основната й функция е да обезпечава финансирането на проектите в областта на строителството и строителната индустрия. Христомир Йорданов, председател на Строителна банка, участва, предлага и организира сливането на капитала на 22 търговски банки в нова банка, наречена Обединена българска банка. Това поставя началото на консолидацията на банковата система през 1992 г.

 

KBC груп придобива ОББ и Интерлийз - Петър Андронов, Йохан Тейс гл. изп. директор на КВС Груп, Люк Хисенс гл. изп. директор "Международни пазари" КВС Груп, Леонидас Франгиадакис гл. изп. директор на Национална банка на Гърция (НБГ), Стилиян Вътев

 

В началото на 90-те години имаше визия за българската банкова система и ние работехме за нейната реализация. Емблематично за системата бе създаването на Закон за банките и кредитното дело, първите регулации за капиталова адекватност, за големи и вътрешни кредити, ликвидност, вътрешен контрол и пр. Промените и новия начин на управление се усетиха най-ясно от служителите на всички нива в банковата система при въвеждането на банковите унифицирани стандарти и новия сметкоплан в търговските банки.

Няколко души ентусиасти създадохме и реализирахме първия проект за банкова консолидация в България посредством доброволното сливане на 22 търговски банки, основаващ се на американския модел за рейтингиране на банки CAMEL. Усилията си струваха, още повече, че моделът се възприе и от Банковата консолидационна компания като определящ  при оценката на банките в процеса на осъществяване на консолидацията на банковите капитали в България.

Най-сложната задача бе да се извърши подбора  на  банките, които да бъдат включени в консолидационния проект, както и осъществяването на идеята за доброволност при тяхното сливане. Димитър Димитров, изпълнителният директор на Строителна банка беше главният двигател за постигането на тези цели. Без неговата подкрепа и присъединяването на Строителна банка, без неговата самоотвержена и апостолска работа по убеждаването в предимствата на консолидацията сред търговските банки, проектът нямаше как да стане.

Изпълнителните директори на БКК – Пеньо Хаджиев и Елен Георгиев, поеха огромната отговорност и внесоха проекта за консолидация, с което стартираха кардиналните промени в банковия сектор. По-късно  Елен Георгиев даде и името на новата институция – Обединена Българска Банка.

Не мога да забравя значимата роля за осъществяването на тези важни процеси на моите приятели проф. Тодор Вълчев, Емил Хърсев, Милети Младенов, Любомир Филипов, Ганчо Колев, Камен Тошков, Стоян Шукеров, Чавдар Кънчев, Кирил Калинов, Венцислав Антонов, Пламен Петров, Владимир Ташков, Иван Димов, Христомир Йорданов.

Великолепните прависти, които очертаха правната рамка и подготвиха юридическата реализация на проекта – проф. Огнян Герджиков, Димитър Ананиев, Тони Кръстев, Ренета Петкова.

Директорите на търговските банки, които се  включиха на доброволен принцип и се наложиха като пионери в консолидацията на банковия капитал: Христо Бончев, Иван Петров, Иван Иванов, Георги Константинов,  Йорданка Андреева, Стефан Деков,, Димитър Савов, Петко Каменов, Иван Савов, Иван Чушков, Асен Симеонов, Николай Глушков, Тодор Савов, Никола Стефанов, Иван Пейчев, Василка Белстойнева, Иванка Василченко, Велчо Малчев, Стоян Карпузов, Стефан Янев.

Разбира се хората, които основно разработваха проекта – Пенка Недялкова, Петя Цекова, Емилия Иванакиева, Александър Георгиев, Ивайло Матеев. Иванка Василченко, Антон Лазаров, Никола Райковски, Стоян Стоянов, Валентин Минев се включиха в един от трудните му етапи, началният – техническото осъществяване на консолидацията – изграждането на консолидиран баланс и отчет, единни банкови сметки, единна система за разплащания и единна клонова мрежа. Христофор Данов организира охраната и сигурността на новата банка.

Стилиян Вътев и Радка Тончева  продължиха проекта в най-сложните му етапи – предприватизационната и приватизационната фаза, после фазата на преструктурирането,  рационализация и оптимизация до най-добрата банка, с най-ефективно работещата клонова мрежа  и пионер в иновациите в банковия сектор на страната.

От 2017 г. Петър Андронов пое управлението на ОББ с трудната задача да осъществи в безпрецедентно кратки срокове сливането и интеграцията на ОББ и СИБАНК,  да пренесе  съхранената банкова традиция в растеж и да наложи ОББ като най-модерната, иновативна  и технологична институция на българския пазар.

През годините стотици колеги помагаха и работеха за реализацията на мащабния проект -  Обединена българска банка – пионерът на промените, както и за каузата за укрепване на банковия сектор в България.

За реализирането на този проект ролята на медиите се оказа сред водещите. Те информираха обективно, анализираха и прогнозираха развитието на процеса. Успяваха да наложат доверие към промените в банковата система и към новите участници на банковия пазар.

През годините ОББ минава през различни етапи в своето развитие, но духът и устремеността на работещите в нея към постигане на целите на институцията не се променя! Времената са трудни, времена на промени, на драстични изменения в средата и мисленето. Зад всичко стоят хората, които не работеха просто “в Банката”, а “за Банката”. Капитал, който се оказа с изключителна мощ за развитието й! Невероятно умните, мислещи и талантливи хора на ОББ! Те разбираха всичко и със своята работа и с корпоративната си  лоялност успяваха да преодоляват  трудностите в предприватизационния процес на преструктуриране на българската банкова система, които всички ние няма да забравим – тежките ликвидни кризи и последвалите фалити за 16 банки от системата. Отново искам да подчертая, че именно хората бяха тези, без които нямаше да можем да реформираме банковата система, да преодолеем кризата през 1996 г.  и да възстановяваме и  в днешни дни доверието  към нея. 

На 30.09.2019 г. ние празнувахме юридическото учредяване на ОББ. Искам да поздравя всички бивши и настоящи мениджъри, банкови служители и мои приятели от ОББ!

Facebook logo
Бъдете с нас и във