Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК СТОВАРВА ИПОТЕЧНИТЕ СИ ОБЛИГАЦИИ НА ФОНДОВАТА БОРСА

Стопанска и инвестиционна банка АД (СИБанк) внесе на 1 септември за одобрение в Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) проспект на емитираните от нея ипотечни облигации. В едномесечен срок комисията трябва да реши дали ще допусне тези книжа да се търгуват свободно на Българската фондова борса.
Емисията е на стойност 3 млн. лв. със 7.25% годишна доходност. Тя включва 300 000 бр. ипотечни облигации с номинал от 10 лв., като главницата по тях ще бъде погасена след две години.
След одобряването на емисията от ДКЦК облигациите ще се предлагат по емисионната им стойност от 10 лв. и ще могат да се закупят в централното управление на СИБанк в София. Те са обезпечени с вземания по кредити, гарантирани с ипотеки върху недвижимо имущество, за които банката поддържа публичен регистър.
СИБанк ще предлага ежедневни котировки за обратно изкупуване на книжата от държателите им. По този начин инвеститорите ще бъдат сигурни, че когато се нуждаят от свободни парични средства, ще могат да продадат ипотечните облигации на емитента им.
Това, според експертите на СИБанк, е начин да се преодолее един от най-сериозните проблеми на борсовата търговия у нас - ниската ликвидност на ценните книжа, търгувани на БФБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във