Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК СТАВА ОСИГУРИТЕЛЕН ПОСРЕДНИК НА ЛУКОЙЛ ГАРАНТ

Пенсионна компания ЛУКойл Гарант България е подписала преди няколко дни договор за сътрудничество със СИБанк, научи в. БАНКЕРЪ. Подписан е и втори договор, съгласно който банката става осигурителен посредник на пенсионното дружество. В момента се уточнява в кои от над стоте офиса на СИБанк желаещите да се осигуряват в ЛУКойл Гарант ще могат да попълнят заявление, съобщи служител на осигурителната компания. Предвижда се банката да предостави на пенсионното дружество по едно гише в по-големите си и стратегически клонове. Все още не е уточнено дали работата на осигурителен посредник ще изпълняват специално обучени банкови чиновници или служители на ЛУКойл Гарант България ще работят в банковите клонове. Ангажирането на СИБанк като осигурителен посредник се налагало, защото пенсионната компания много късно започна дейност у нас и трябва да навакса преднината, която имат другите дружества, обясни един от пенсионните мениджъри. А банката е сред добрите кредитни институции, с добре развита клонова мрежа в страната, а освен това е и депозитар на ЛУКойл Гарант България, казват още от пенсионното дружество. За да пробие максимално бързо на пазара, петролната пенсионна компания е сключила още няколко договора за осигурително посредничество. Сред партньорите й са инвестиционните посредници Карол и Натурела и застрахователният брокер Велмар.
Преди седмица мениджърите на ЛУКойл Нефтохим подписаха договор за допълнително пенсионно осигуряване на служителите си в пенсионна компания ЛУКойл Гарант България. Съгласно сключеното на 3 април споразумение, собствениците на рафинерията се задължават да осигуряват всичките си работници с по 10 лв. на месец за своя сметка. При желание от страна на нефтохимиците да се осигуряват допълнително с по-голяма сума техните работодатели са се ангажирали да увеличат месечните им вноски пропорционално, но не повече от по 30 лв. на месец. Това обясниха представители на мениджмънта на ЛУКойл Нефтохим. Трийсетте лева, с които собствениците на рафинерията са склонни да осигуряват своите работници, са равни на нормативно признатите разходи, които не подлежат на облагане. Естествено това условие важи само за избралите ЛУКойл Гарант България. Ако работещите в рафинерията искат да се осигуряват в друга пенсионна компания, допълнителният ангажимент на работодателите им отпада. Такава уговорка е логична, като се има предвид, че ЛУКойл Нефтохим е собственик на 50% от книжата на ЛУКойл Гарант България. Другите 50% от пенсионната компания пък притежават собствениците на самата рафинерия от ЛУКойл България.
ЛУКойл Гарант България е учредена през август 2000 година.
Тя е регистрирала три пенсионни фонда - доброволен, професионален и универсален. Според мениджърите на осигурителното дружество, броят на клиентите, избрали доброволния му фонд, вече надхвърля изискваните по закон 10 000 души. Задоволителни са и резултатите в професионалния фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във