Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК РАЗДАВА ДИВИДЕНТ ПО 13 СТОТИНКИ НА АКЦИЯ

Общото събрание на Стопанска и инивестиционна банка (СИБАНК) за втора поредна година взе решение част от печалбата й да бъде раздадена като дивидент. През юбилейната за СИБАНК 2004-а, когато отбеляза десетата си годишнина, тя отчете печалба от 10.2 млн. лв. след данъчно облагане. От нея 728 хил. лв. ще бъдат разпределени като дивидент - по 13 стотинки за акция. Останалата част ще бъде заделена във фонд Резервен, каквато е практиката на повечето български банки. Собственият капитал на кредитната институция в края на 2004 г. надхвърля 64 млн. лв., като в него влизат акционерният капитал - над 35 млн. лв., резерви за над 18.8 млн. лв. и печалбата за 2004 г. от 10.2 млн. лева. Общата капиталова адекватност на СИБАНК в края на 2004-а е 13.6% при изискуем от Закона за банките минимум от 12 процента.На този етап банката не е регистрирала нови акционери, но публична тайна е, че собствениците й от доста време водят интензивни разговори с чуждестранни инвеститори, които желаят да закупят от нея малки пакети акции. Според Васил Симов, председател на управителния съвет на СИБАНК, тези преговори са в напреднала фаза. По думите му няколко са западноевропейските финансови институции, които желаят да притежават акции от СИБАНК, но стремежът на висшия й мениджмът е да бъде привлечен голям стратегически финансов инвеститор, който да придобие до 20 от капитала й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във