Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК ПРОДАВА 2 МИЛИОНА АКЦИИ НА БОРСАТА

СИБАНК ще започне да продава на Българска фондова борса (от 18 февруари) права за закупуване на нейни акции с общ номинал от 20 млн. лева. С тях капиталът й ще бъде увеличен на 40 млн. лева. Продажбата ще продължи до 18 март. Ако след този срок останат неизкупени права, те ще бъдат предложени на специален аукцион, който ще се проведе на 25 март. Според регламента всеки желаещ ще може да подаде оферта за покупка на права без ограничение в цената. Това означава, че тя може да е и под номиналната стойност на книжата - 10 лева. Събраните оферти ще бъдат класирани според размера на предложената цена и по същия ред ще бъдат удовлетворявани. Също от 18 февруари, но в продължение на два месеца - до 18 април, всеки притежател на права ще получи срещу тях акции на СИБАНК.Решението за увеличаване на капитала на банката с 20 млн. лв. бе взето още на общото събрание на акционерите й, проведено на 20 декември 2002 година. На него бе възложено на управителния съвет да организира продажбата на 2 млн. броя акции всяка с номинал 10 лв., без да се поставят конкретни срокове за това. Акционерите гласуваха 50% от 20-те милиона лева да се използват за търговия на фондовата борса и отпускането на инвестиционни заеми, 35% - за развиване на търговското и потребителско кредитиране, и 15% - за подобряване на информационната система на кредитната институция.От вземането на решението до неговата реализация минаха близо година и два месеца. През това време бяха предприети стъпки за преструктуриране на сегашния капитал на СИБАНК от 20 млн. лева. През май 2003-а председателката на надзорния съвет на банката Цветелина Бориславова заяви, че сред акционерите й вече няма офшорни фирми. Същият месец тя изкупи от офшорната компания Ванкарем Лимитед 4.065% от капитала на кредитната институция. Още толкова от същата фирма придоби и бившият главен прокурист на СИБАНК Светослав Божилов. Делът от 8.895% на друга офшорка - Бидефорд трейдинг, бе поделен между члена на надзорния съвет Валентина Иванова, изпълнителните директори Антон Андонов и Данаил Каменов, прокуристката Христина Филипова и един от началниците на дирекции - Евгени Пальов. А казанлъшкото предприятие Руно купи 4.825%, притежавани преди това от Менцел трейдинг лимитид.Текстилното предприятие Катекс АД също поиска да придобие 25% от акциите на кредитната институция, но за целта му трябва разрешение от БНБ. Централната банка обаче отказа да благослови тази операция, защото експертите на управление Банков надзор откриха някои нередности в капитала на Катекс. Оказа се, че над 98% от него са на дружеството Притекс, чийто мажоритарен собственик е Тоскана 98. То пък се контролира от Капритекс, притежание на Катекс. С други думи, излиза, че Катекс е собственик само на себе си. За да изчисти проблема, Цветелина Бориславова реши да изкупи по-голямата част от капитала на Катекс, като след тази сделка тя косвено щеше да притежава 15% от капитала на СИБАНК. Но за целта отново бе необходимо разрешение от БНБ. Централната банка забави своето решение, изисквайки от председателката на УС на СИБАНК цял куп документи, удостоверяващи, че притежава достатъчно собствени средства, с които да притежава въпросните 15 процента. В началото на 2004-а Бориславова е представила необходимите книжа и управление Банков надзор възобнови процедурата по разглеждането на искането й. Очаква се БНБ да вземе решение по него до 18 март - крайната дата за покупка на права върху акциите на СИБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във