Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК ПРИБАВИ ИСЛАНДСКИ НЮАНС В НАДЗОРА СИ

Извънредното общо събрание на СИБАНК, проведено на 24 март в София, затвърди присъствието на новия й мажоритарен акционер Тор Бьорголфсон в управлението на кредитната институция. Според подписаното на 8 септември 2005 г. споразумение за придобиване на 34% от капитала на СИБАНК исландецът получи правото на двама представители в надзорния съвет на кредитната институция и на един - в управителния.
Акционерите на СИБАНК гласуваха в тричленния надзор да влезе Биргер Рагнарсон, който е един от юристите на Тор Бьорголфсон. Той ще заеме мястото на фирма Бост, която до момента се представляваше от Евгени Пальов. Надзорният съвет на банката ще продължи да се председателства от Цветелина Бориславова, а неин заместник е Валентина Иванова.
Представителят на Тор Бьорголфсон в управителния съвет на банката ще е бившият заместник-министър на финансите Красимир Катев. Той бе консултант на исландеца по придобиването на 34% от акциите на СИБАНК и логично получи мястото на негов представител в мениджърския й екип. На 23 март БНБ издаде на Катев сертификат за изпълнителен директор на българската кредитна институция, като по всяка вероятност той ще се занимава с международните й операции.
Акционерите на СИБАНК гласуваха и промени в устава й. Според Цветелина Бориславова те са свързани с увеличението на капитала й от 56 млн. до 69.72 млн. лева. То бе направено чрез емитиране на 1 372 004 броя акции (всяка по 10 лв.) с общ номинал от 13.72 млн. лева. Заявките за записване на ценни книжа се подаваха от 2 февруари до 14 март 2006 година.
Увеличението на капитала на СИБАНК, чрез пускане на нова емисия ценни книжа, бе вторият етап от договорената на 8 септември 2005 г. схема, по която исландският бизнесмен Тор Бьорголфсон придоби 34% от капитала на кредитната институция. Тя предвиждаше, след като фирмите на исландеца получат разрешение от БНБ, той да закупи част от сегашния капитал на СИБАНК, а впоследствие да участва в увеличението му.
В края на декември 2005 г. БНБ разреши на фонда Новатор Файненс България, който е собственост на контролираната от Бьорголфсон Валхмар Груп Лимитед, да притежава 34% от българската кредитна институция. Две седмици по-късно - на 12 януари 2006 г., Българската фондова борса съобщи, че Новатор Файненс България е закупил 1 023 000 акции на СИБАНК, всяка с номинал 10 лв., по цена от 47.5 лв. за една ценна книга. По този начин фондът на Тор Бьорголфсон придоби 18.3% от капитала на банката, като плати за пакета 48.6 млн. лева.
При увеличението на капитала от 56 млн. на 69.72 млн. лв. фондът на исландския бизнесмен закупи 1 350 000 броя ценни книжа - или почти цялата нова емисия. По този начин той достигна разрешения му от БНБ лимит - от 34% от капитала на българската кредитна институция. В крайна сметка, за да контролира малко повече от една трета от акциите на СИБАНК, Тор Бьорголфсон похарчи около 62.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във