Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК ПОПЪЛНИ РЕЗЕРВИТЕ СИ С 33.7 МЛН. ЛЕВА

Цялата печалба на СИБАНК за 2005 г. - 33.6 млн. лв., ще бъде заделена във фонд Резервен, реши общото събрание на акционерите й на 29 юни. По този начин ще бъде продължена политиката й за бързо нарастване на активите и разширяване на пазарния й дял.
С балансовото си число от 1.21 млрд. лв. банката се нарежда сред най-големите в страната и ще запази традиционния си бизнес за финансиране на инвестиционни проекти. Все по-голямо внимание обаче ще се обръща на услугите за граждани и малки и средни предприятия. Целта е в края на 2006 г. приходите от лихви, такси и комисиони да формират по-голямата част от положителния финансов резултат на институцията, а не, както досега, той да зависи изцяло от единични големи сделки.
Според данните на БНБ в края на март 2006 г. общият размер на заемите, отпуснати от СИБАНК, е 367.12 млн. лв., като 95% от тях са предоставени на фирми. Кредитите за граждани - ипотечни и потребителски, са за 24.1 млн. лв., но мениджърите на банката са убедени, че те бързо ще се увеличат, след като ограниченията на БНБ върху този вид заеми отпаднат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във