Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СИБАНК ХВАЩА НА КЪС ПОВОД ГОЛЕМИТЕ СИ ДЛЪЖНИЦИ

СИБАНК вкарва свои хора в надзорните и управленските съвети на предприятията, които са най-големите й длъжници. Новината бе потвърдена от председателката на надзорния съвет на банката Цветелина Бориславова, която уточни, че целта е дейността на тези предприятия да бъде следена отблизо и по този начин да се гарантира, че те ще продължат редовно да обслужват задълженията си към кредитната институция. Става дума за фирмите Пампорово АД, Катекс АД, Бентонит АД, Оловно-цинков комплекс - Кърджали АД и Деспред АД, които дължат на СИБАНК около 31 млн. лева. Акциите на повече от тези фирми или на дружествата, които ги притежават, са заложени в полза на банката и тя може да ги продаде, в случай че те не погасяват задълженията си. Но според Бориславова не това е целта на кредитната институция. Тя иска да е сигурна, че фирмите ще се развиват добре и ще обслужат получените кредити.Промените в управлението на част от тези дружества вече са факт. На 25 април бе сменен директорският борд на Пампорово АД, купено през 2001 г. за 11 млн. щ. долара от регистрираната в Швейцария фирма Турист инвест, зад която, се предполага, че стои бившият председател на надзорния съвет на СИБАНК Славчо Христов. Пампорово има да връща общо 6.3 млн. лв. на банката, като част от тази сума е по договори, с които дружеството е станало солидарен длъжник с други фирми.Общото събрание на акционерите на Пампорово АД гласува в съвета на директорите му да влязат Тодор Костов, Румен Генев и Валентин Каладжян, който от много години е в близки бизнесотношения с хората, управляващи СИБАНК. Неговата фирма Джес Нет, която през 2001 г. бе прекръстена на Ривал 5, дори бе член на надзорния съвет на кредитната институция и се представляваше от самата Бориславова.Около 7 млн. лв. дължи на СИБАНК кърджалийското предприятие за производство на перлит Бентонит, което през 1999 г. стана собственост на работническо-мениджърското дружество Бентонит 98. В управата на фирмата винаги са участвали хора, ръководили наред с това и СИБАНК - първо Светослав Божилов, който бе неин прокурист и все още е голям акционер на банката, после Росица Лисичкова, която доскоро бе изпълнителен директор на кредитната институция. До неотдавна член на съвета на директорите на Бентонит АД бе и самата Цветелина Бориславова, но тя излезе от мениджърския екип на фирмата, а на нейно място бе назначена Юлиана Марева, която е и член на директорския борд на Бентонит 98.На къс повод СИБАК е хванала и Оловно цинков комплекс - Кърджали АД, което дължи на банката 7 млн. лева. Предприятието е тясно свързано с кредитната институция още от 1998 г., когато 57% от акциите му бяха продадени на работническо-мениджърското дружество ОЦК - 98 АД и на консултантската фирма Кърджали инвест. След увеличението на капитала на ОЦК през 2000 г. Кърджали инвест придоби 47% от акциите на оловно-цинковия комбинат.Специален човек ще следи интересите на СИБАНК и в ръководството на Деспред АД. В края на 2000 г. фирмата с швейцарска регистрация Спедком купи 60% от акциите на спедиторското дружество за 15 098 889.15 лева. Дружеството дължи на банката 4.5 млн. лв. и до момента спазва графика за погасяването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във