Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Ще застраховат и политически риск

Божидар Лукарски ще бъде вдъхновителят на новата политика за улесняване на износителите.

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и Министерството на икономиката ще предложат нов продукт за малките и средните предприятия с малък експортен опит. Основно чрез него трябва да се осигури по-бърза и улеснена процедура за кандидатстване и одобрение. Предвидена е и консултация как да се установят финансовото състояние и надеждността на чуждестранния партньор. Възможност да се застраховат по този начин ще имат фирми, подготвящи сделки с период на отсрочване до 180 дни. Рисковете по експортните сделки ще могат да се финансират със застрахователната полица на БАЕЗ.

Агенцията смята да предложи и продукт за по-големи компании - износители с опит, които разполагат със система за постоянна оценка на кредитния риск и поддържат добра база с информация за история на плащанията, извършени от техните чуждестранни контрагенти. На тези компании БАЕЗ ще предостави по-гъвкави условия, отговарящи на спецификата на рисковете, свързани с дейността им. Ще бъдат покривани сделки с отсрочване на плащането до 24 месеца и фирмите ще могат да получат покритие на търговски или политически рискове за над 150 държави. Основните параметри на продукта включват по-улеснена процедура за кандидатстване, по-ниска застрахователна премия и допълнителни бонуси при застраховане на по-големи търговски обороти.

В рамките на мерките за насърчаване на бизнеса ще бъде отделено внимание и на региони със сложна политическа обстановка. За такива пазари ще бъде въведена "Застраховка на търговски и политически риск". Продуктът предоставя едновременно покритие както на търговските, така и на политическите рискове по експортни сделки.

Новите услуги ще гарантират получаване на плащането по външнотърговските сделки и ще дадат възможност  износителите да работят при по-облекчени и конкурентни условия. Експортът на български компании може да бъде облекчен от гледна точка на авансовите плащания, предоставянето на допълнителни гаранции и издаването на акредитиви. Така фирмите ще могат по-ефективно да управляват своята ликвидност, а в същото време ще могат да получат и допълнително оборотно финансиране чрез прехвърляне на полицата в полза на тяхната обслужваща търговска банка. Чрез застраховане на плащанията износителите могат да увеличат обема на бизнеса си и да намаляват риска по външнотърговската сделка и са защитени от финансови сривове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във