Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ще влезе ли ББР в обувките на МСП банка?

Отляво надясно: Министърът на иновациите Даниел Лорер, министърът на туризма Христо Проданов и изпълнителните директори на ББР Владимир Георгиев и Живко Тодоров
S 250 6a45e3af 751f 4504 9ea6 32a5e689d8c5

Още с влизането си на "Дондуков 1" правителството на Кирил Петков дава заявка, че няма да хаби усилия и финансов ресурс, за да подобри репутацията на държавната Българска банка за развитие (ББР). Това личи дори от изказванията на министри от новия кабинет, които говорят за "новото лице на ББР" и връщането й към целта, с която бе създадена - да обслужва нуждите на малкия и среден бизнес, а не на "трима-четирима големи котараци" (по думи на министъра на туризма Христо Проданов). 

 

Новите идеи за развитието на банката ще бъдат дирижирани от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, който стана неин принципал, след като икономическото министерство бе разделено на две. "Пред вас е новото лице на ББР. Започваме новата година с ясен пример каква ще бъде ББР", заяви Лорер при представянето на новата програма на държавната банка за подпомагане на туризма. 

Всъщност Банката за развитие пуска директно финансиране на засегнати от пандемията фирми от бранша. Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта – „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (при просрочие до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

В рамките на програма „Подкрепа за туризма“ ББР ще предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейността си през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетните приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души ( или 15% от нетните приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лева.

Новата програма за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

МСП маневри

Наскоро бе обявена още една нова програма, насочена към малкия и среден бизнес. Преди месец бе подписано споразумение за нов гаранционен инструмент между Националния гаранционен фонд (част от ББР) и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Програмата ще осигури свеж ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки, като ще гарантира 80% от предоставените кредити.

Към това можем да добавим и програмата на ББР в партньорство с Паневропейския фонд, която е с обем 40 млн. евро, като чрез нея банката може да може да отпуска директни заеми с още по-облекчени условия за малки и средни предприятия от всички сектори, финансиране на креативните и творчески индустрии, както и средства за иновативни стартиращи компании.

ББР е договорила кредити за над 388 млн.лв. по Гаранционната програма "Възстановяване", по която се отпускат антикризисни кредити на малки и средни фирми. Банката отчита, че 43.5% от сумата на гарантирания портфейл е в полза на малки предприятия, 26.3% за микрофирми, 21.9% - за средни предприятия, а останалите 8.3% - за големи предприятия.

В очакване на финансовите резултати

Въпреки оптимизма на новото ръководството и на министър Даниел Лорер, пред тях има и немалко предизвикателства. Съвсем скоро предстои да научим финансовия резултат на ББР за 2021 г., а по всичко изглежда той няма да е позитивен. Както "Банкеръ" вече писа, липсата на достатъчна ефектност при кредитирането и заиграването с големи предприятия в неизпълнение на мисията на банката бе констатирано в специфичен одитен доклад на Сметната палата, но неотдавна за първи път станахме свидетели и на финансовите измерения от тази политика.

Публикуваният през октомври 2021 г. одитиран отчет на кредитната институция, изготвен и подписан от новото й ръководство и заверен от две одитни компании, разкрива, че ББР приключи 2020 г. с 231 млн. лв. загуба. Основната причина за отрицателния резултат бе заделянето на провизии по очаквани загуби от кредитна дейност. По кредитите, отпуснати в рамките на анти COVID програмите, банката е начислила 120 млн. лв. провизии. Докато 137 млн. лв. са разходите за обезценка на кредитни експозиции.

Според изнесените през миналата година данни от премиера Кирил Петков, осемте най-големи кредитополучатели на ББР са със заеми за общо 1 млрд. лева. С кредити за над 140 млн. лв. са финансирани дружествата "Слънчев ден" (по онова време на Георги Гергов), "Благоевград БТ", подопечна на Пеевски и "Роудуей кънстракшън", свързана с Румен Гайтански-Вълка. В следващата група са компаниите със заеми за над 115 млн. лева. Това са "Маркет инвестмънт" и "Интернешънъл инвестмънтс". В третата група - със заеми от по над 60 млн. лв. - са "Параходство БМФ", "Транспект" и "Инса Ойл". А на няколко пъти бе потвърдено от отишлия си служебен кабинет на Стефан Янев, че някои фирми са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски, Румен Гайтански, братята Кирил и Георги Домусчиеви и Георги Самуилов, един от собствениците на Общинска банка. 

"Не заради правителствените програми, а заради други обезценки, свързани с огромните кредити от стотици милиони, давани на най-различни частни структури, са големите провизии. Например от 200 и кусур милиона лева провизии, тези по правителствени програми са само 20 милиона", каза на 4 януари изпълнителният директор на ББР Владимир Георгиев за актуалния баланс на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във