Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ще успеем ли да се сихнронизираме с Европа навреме?

Съгласно действащото законодателство не само в България, но също така и според европейското, не е възможно оздравяване банка с отрицателен капитал съгласно Директивата за банковото възстановяване и преструктуриране. Това заяви от парламентарната трибуна управителят на БНБ Иван Искров.

Той допълни още, че до края на годината работна група от БНБ и Министерство на финансите ще изготви законопроект, който ще бъде внесен в Народното събрание за транспониране на тази европейска директива в националното законодателство. Крайният срок за приемането й е 31 декември 2014 година.

Тя включва стабилна нормативна рамка, в случай че банките изпаднат в затруднение. Тази рамка изисква от банките да изготвят планове за възстановяване, описващи мерките, които те биха предприели, за да запазят своята жизнеспособност, ако финансовото им състояние се влоши, както и планове за преструктуриране за тяхното организирано преструктуриране, в случай че те вече не са жизнеспособни.

Директивата дава на надзорните органи възможност за ранна намеса, когато банките са изправени пред проблеми. Банковите надзорни органи разполагат с разширен набор от правомощия, които им позволяват да се намесят, ако дадена институция е изправена пред финансови затруднения (напр. когато дадена банка е в нарушение на регулаторните капиталови изисквания или е на път да ги наруши), но преди проблемите да станат критични и финансовото ѝ положение да се влоши непоправимо. Те са изложени в плановете за възстановяване на банките и включват възможност за уволнение на ръководните кадри и назначаване на извънреден управител, свикване на събрание на акционерите, на което да бъдат приети спешни реформи, както и забрана за разпределяне на дивиденти или бонуси. Сред другите мерки, които съответният надзорен орган може да наложи, са изискването банката да намали своите експозиции на някои рискове, да увеличи своя капитал или да въведе промени в своите правни или корпоративни структури.

Управителят на БНБ Иван Искров също подчерта, че в Директивата се говори за банки, които са застрашени, а не за тези, със сериозна отрицателна капиталова адекватност, за каквото се говореше в спорната точка 3 от предложението на временната бюджетна комисия. "Това не е възможно и съгласно Директивата за капиталовите изисквания, тъй като там се казва, че в такава ситуация трябва да бъде отнет лиценза", допълни още Искров.

Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова също повдигна темата за Директивата за банковото възстановяване и преструктуриране.

"Ако бяхме транспонирали европейската директива за банковото възстановяване и преструктуриране по-рано, чийто краен срок за транспониране е 31 декември 2014 г., нямаше да водим този дебат". заяви Стоянова по време на изказване в пленарна зала.

Според нея, ако тя е била приета, още в хода на специалния надзор, щяха да се изпълнят мерките на европейската директивата за преструктуриране на банката и нямаше да изпадне във фалит.

Директивата за банковото възстановяване и преструктуриране влезе в сила на 2 юли тази година. Великобритания например, още през същия месец изготви законопроекта за транспонирането й в националното законодателство. Той беше подложен на обществени консултации от 23 юли до 28 септември и вероятно пред идните седмици ще бъде подложен на гласуване от британския парламент.

Съгласно разпоредбите на директивата трябва да бъде създаден национален компетентен орган или т.нар. resolution authority, който да взима решение за съдбата на банките, които изпаднат в затруднение. Европейското законодателство предвижда и още куп други изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. С оглед на малкото време, с което разполагаме, се повдига въпросът дали изобщо ще успеем да се справим навреме, и ако да - то колко ефективно и правилно ще бъде транспонирана европейската директива?

До края на годината остават два месеца, в които българските власти трябва да изготвят своя вариант на законопроекта, да го предложат за обществени консултации и след което да се премине през всичките процедури за гласуване от Народното събрание. Дали обаче това време ще бъде достатъчно? И дали има желание за това?

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във