Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ ПРОДАДЕМ БАНКА ДСК ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО

НА БОРСАТА ЩЕ БЪДАТ ПЛАСИРАНИ АКЦИИ НА ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ДЪРЖАВНИ ФИРМИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИВАТИЗИРАТ

Вицепремиерът Николай Василев пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Василев, кои са основните икономически приоритети на правителствената управленска програма, в чието разработване участвате?
- В момента събираме необходимите ни данни от отделните министерства, на базата на които да разработим тази програма. Първоначалният й вариант вероятно ще бъде готов до 10 август. Самата програма пък ще се променя всяка година, докато това правителство управлява. Икономическите приоритети в нея почти изцяло ще се покриват с тези в предизборната програма на Национално движение Симеон Втори. Разбира се, при изготвянето на управленската програма ще се съобразим и с вижданията на министрите, които не са участвали в изборите като кандидати от НДСВ.

Имате ли намерение да предложите промени в структурата и функциите на Министерството на икономиката?
- Промените няма да бъдат значителни. Например един от заместник-министрите на икономиката, освен всичко друго, ще отговаря и за част от финансовия сектор, като например капиталовите пазари.

Ще се занимава ли министерството с управление на държавното имущество?
- Ще се занимава дотолкова, доколкото то трябва да бъде продадено. Един от заместник-министрите ще бъде натоварен с управлението и най-вече с продажбата на миноритарните дялове на държавата в частните фирми, които ще бъдат пласирани на фондовата борса. Тези акции ще могат да се купуват и с компенсаторни бонове, компенсационни записи и други инструменти.

Но нали по време на предизборната кампания казахте, че с продажбата на държавно имущество трябва да се занимава само Агенцията за приватизация?
- Продължавам да мисля по този начин, но за да се осъществи тази идея, трябва да се направят промени в Закона за приватизация. А докато те не бъдат гласувани, приватизацията ще се осъществява по сега съществуващия ред.

Заместник-министърът, който ще отговаря за финансовите пазари, ли ще представлява Министерството на икономиката ви в съвета на директорите на Банковата консолидационна компания?
- Не. Предполагам, че с БКК ще се занимава заместник-министърът, който ще отговаря за европейската интеграция.

Това София Касидова ли ще бъде?
- Предполагам, че да.

Имате ли стратегия за приватизацията на БИОХИМ и Банка ДСК?
- Целта ни е тези две банки да бъдат продадени възможно най-бързо. Част от акциите им ще бъдат предложени на капиталовите пазари. Надявам се, че тези пакети ще бъдат пуснати на борсата, преди да започнат преговори със стратегическите инвеститори.

Този подход не крие ли опасност да получите твърде ниски цени за акциите на държавата в двете банки, което след това да затрудни преговорите ви със стратегическите инвеститори?
- Опасност винаги има. Това е като с проблема за яйцето и кокошката. Докато няма ликвидност на фондовия пазар, цените на акциите ще бъдат ниски, а ликвидност няма да има, докато не бъдат пуснати достатъчно количество акции на атрактивни дружества. Така че все отнякъде трябва да започнем.

Какви конкретни законодателни и административни мерки за стимулиране на малкия и средния бизнес смятате да предложите?
- На първо време имаме намерение да вземем мерки за стимулиране на целия бизнес и те са заложени в предизборната програма на НДСВ. Аз не смятам, че малките и средните предприятия винаги трябва да се поставят в по-привилегировано положение от останалите фирми. Не отричам обаче, че малкият и средният бизнес се нуждае от специални грижи и подкрепа. Ще се опитаме да създадем предпоставки за по-лесния му достъп до финансиране. Подготвя се и закон, който да урежда правилата за работа на частни фондове, специализирани в инвестирането в нововъзникващи фирми. Предвиждаме тези фондове да получат някои данъчни и административни облекчения, но този закон е все още само една идея и ми е трудно да ви кажа какво точно ще съдържа.Ще настоявате ли в Закона за приватизация да се премахне възможността държавните фирми да се купуват от работническо-мениджърски дружества?
- Ще поискам от закона да се премахнат преференциите за които и да е дружества. Ако директорите и служителите на една фирма искат да участват в приватизацията й, нека да го направят, но при условията, при които кандидатстват и останалите инвеститори.

Ще успеете ли да намерите бързо инвеститор за обявената в несъстоятелност Варненска корабостроителница?
- На 30 юли в министерството бе създадена специална работна група, която да се занимава с бързото решаване на този въпрос. Нейните членове ще се срещнат с всички страни, които са заинтересовани от бъдещето на завода - със синдика, директорите му, синдикатите и потенциалните инвеститори като Български морски флот, шведската фирма Фисон Инвест... При срещата си с мен американският посланик Ричард Майлс ми съобщи, че към предприятието проявяват интерес и инвеститори от САЩ.
Не мога да ви обещая, че Варненска корабостроителница ще бъде спасена, но ви гарантирам, че ще направим всичко възможно, за да й намерим купувач.

През седмицата заявихте, че продажбата на БТК може да бъде затруднена от международната конюнктура в телекомуникационния отрасъл. Означава ли това, че ще забавите приватизацията й за по-добри времена?
- Ако БТК бе продадена преди години, за нея можехме да получим много повече пари от тези, на които можем да разчитаме сега. Според мен, за цялата телекомуникационна компания в момента не можем да вземем повече от 1 млрд. щ. долара. Но ако забавим приватизацията й, тази сума ще продължи да намалява. Така че продажбата й не бива да се отлага повече. Част от акциите на компанията също ще бъдат предложени на фондовата борса, като определен пакет ще се опитаме да пуснем и на чуждестранните капиталови пазари.

Вярно ли е че Дойче Банк, Лондон, има намерение да се откаже от ангажиментите си на консултант по сделката за приватизацията на БТК?
- Тази банка наистина е много разочарована от факта, че пет години приватизацията на БТК тъпче на едно място. Тя обаче все още не се е отказала да бъде консултант по сделката. В момента ние я уговаряме да остане, за да можем по-бързо да продадем БТК.

Има ли сериозен интерес към приватизацията на Булгартабак холдинг?
- Това дружество отдавна трябваше да бъде продадено. И аз ще поискам обяснение от консултантите по сделката Кредитанщалт Инвестмънт Банк и Дрезднер Клейнуърт Бенсън, защо това не е направено до момента. Преди години те поискаха за холдинга цена, която, доколкото си спомням, бе някъде между 600 млн. и 900 млн. щ. долара. Тя обаче бе нереалистична и не бе приета от нито един от кандидат-купувачите, между които бе и Ес Би Си Уърбърг Дилън Рийд - банката, в която работих. Сега за целия Булгартабак холдинг можем да вземем максимум 500 млн. щ. долара.
По подготовката на стратегията за приватизация на това дружество е създадена специална работна група. Тя вече проведе първите преговори с Бритиш американ тобако, което не значи, че този инвеститор ще бъде фаворит или предпочетен партньор при преговорите за продажбата на холдинга. Интерес към него проявява и консорциум от големи инвестиционни банки, с чиито представители се срещнах в края на юли в Лондон. Ще се разговаряме и с други потенциални инвеститори - като Филип Морис например.

Как ще продавате Булгартабак холдинг - като цяло предприятие или на обособени части?
- Това ще реши работната група и ще го заложи в стратегията за приватизация на холдинга. Повечето инвеститори очакват да получат възможността да купят най-атрактивните части от него - например Булгартабак Благоевград. Само това предприятие може да бъде продадено на цена, която е близка до тази, която бихме получили за целия холдинг. Ако го продадем на обособени части, ще вземем повече пари. Пък и ще създадем възможност за конкуренция на пазара за тютюни у нас. При положение че няколко чуждестранни фирми купят цигарените ни фабрики, българските производители на тютюн ще могат да избират на кого да продават продукцията си и вероятно ще получават по-добри цени за нея.
Продажбата на Булгартабак холдинг като цяло предприятие обаче също има своите предимства. Холдингът е единственият шанс на България да има мултинационална компания, която да бъде сериозен играч на световния пазар. Така че продажбата й на един инвеститор, който има намерение да разшири дейността на Булгартабак холдинг с цел да възвърне изгубените му пазари, също е възможност, която трябва внимателно да се обсъди. Двата варианта за приватизация на Булгартабак холдинг ще бъдат разгледани в работната група, която трябва да е готова със стратегията си до края на август.


Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във