Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ ПРИЛАГАМЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БАНКОВ НАДЗОР

ЕВРОБАНК и сега спазва разпоредбите на Банков надзор на БНБ. Ще се запознаем по-подробно с новите мерки за ограничаване на кредитите и ще ги прилагаме. Що се отнася до бъдещите надзорни регулации във връзка с приемането на България в Европейския съюз, мисля, че няма да имаме никакви проблеми с прилагането им. Всъщност става дума за автоматичното признаване на банковите лицензи в страните от ЕС и за надзора на консолидирана основа, както и с някои допълнителни регулации по Базел II. Моето мнение е, че по-голямата част от работата по синхронизацията на българското законодателство с европейските стандарти вече е приключила. Банков надзор на БНБ, както и останалите държавни органи през настоящата и през миналата година предприеха необходимите стъпки в тази насока.Създадена е основата за въвеждане на новите изисквания за капиталовата адекватност, известни като Базел II. В ЕВРОБАНК организацията за прилагането на Базел II се ръководи от специална комисия. Доколкото знам, и в останалите български банки има подобни структури. Повечето от кредитните институции синхронизираха дейността си с тази на чуждестранните банки, които са техни собственици. Промените в българския финансов сектор за въвеждане на европейските критерии и стандарти се извършват постепенно и по предварително разработени планове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във