Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЩЕ ИМА ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори разработва втори проект на закон за банковата несъстоятелност, който ще бъде приет от парламента до края на годината. До октомври икономическата комисия ще разгледа първия проектозакон на банковата несъстоятелност, който депутати от СДС внесоха още на 19 юли 2001 година. Банковите депозити до 10 хил. лв. да бъдат изцяло гарантирани, предлага председателят на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Милети Младенов. В преходните и заключителните разпоредби на внесения от СДС проектозакон тази сума е 7 хил. лева. В момента вложителите могат да получат до 6900 лв. при евентуален фалит на кредитна институция, независимо от размера на депозита. Според Милети Младенов проектозаконът за банковата несъстоятелност предвижда по-гъвкав механизъм за заплащане на синдиците, които ръководят несъстоятелността на кредитната институция. То ще зависи от стойността на осребрените от тях активи. Младенов предлага вноските, които банките задължително превеждат във фонда, да бъдат не само в лева, но и във валута.Проектозаконът предвижда и промяна в реда, по който се удовлетворяват кредиторите на фалиралите банки. По сега действащото законодателство фондът получаваше парите си преди вложителите, чиито вземания не са гарантирани от системата на ФГВБ. Новият закон предвижда те да са на един и същ ред за удовлетворяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във