Банкеръ Daily

Финансов дневник

Шестте български банки прескочиха бариерата на ЕЦБ

Ръководствата на шестте български банки, проверявани от Европейската централна банка, могат да вземат глътка въздух след съобщението на БНБ, което отбелязва края на прегледа на качеството на активите и стрес теста.

В позицията на Управителния съвет на БНБ се казва, че "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк изпълняват пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент. 

Без да сме се запознали с подробните данни, които ще бъдат публикувани от ЕЦБ в петък, може да се каже, че шестте трезора са изпълнили минималните изисквания за капитала, т.е. 4.5% базов собствен капитал от първи ред (CET 1), 6% капитал от първи ред и 8% обща капиталова адекватност. Подробните данни от проверката на ЕЦБ обаче ще разкрият дали към някоя банкова институция има издадени допълнителни препоръки и какви са те. 

Все пак от БНБ посочват, че резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 година. И като цяло показват устойчивост на българския банков сектор.

БНБ одобрява резултатите от цялостната оценка на колегите си от Франкфурт, но в същото време съобщава, че ще бъдат предприети последващи действия за укрепване на капиталовата позиция на банките.

Ще припомним, че проверката на ЕЦБ започна през 2018 г., след като правителството и БНБ изразиха желание страната ни да се присъедини към валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Този процес включва и установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на странната ни Европейския банков съюз. 

Паралелно обаче България пое и допълнителни ангажименти. В свое становище от декември 2018 г. Еврогрупата призова българските власти "да извършат задълбочено реформите в областта на съдебната система, борбата с корупцията и с организираната престъпност предвид тяхната важност за стабилността и целостта на финансовата система".

В зависимост от допълнителните препоръки към проверяваните БНБ и правителството следва да насрочат дата за начало разговорите с ЕЦБ, Еврогрупата и Европейската комисия относно присъединяването ни към ERM II и Банковия съюз. 

Стандартният престой в "чакалнята на еврозоната" е около три години. Но реалната смяна на лева с еврото зависи както от стриктното изпълнение на Маастрихтските критерии, така и от реалната конвергенция - сближаване на доходите и жизнения стандарт на българите с тези в страните от еврозоната. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във