Банкеръ Weekly

евромерки

Шестдесет лева такса за 10 евро превод! Докога?

Удръжката за превод и от чужбина щяла да падне до левовата такса за вътрешен превод – 2.50 лева

Таксите за банков превод в евро в ЕС - от и за България, трябва да поевтинеят драстично, обяви българският  евродепутат  от ГЕРБ - ЕНП Ева Майдел специално за "БАНКЕРЪ".

В последните години българи, емигрирали в чужбина, пращат на близките си у нас около 2 млрд. лв. годишно, макар да не е ясно каква част от тази сума се дължи на хора,  работещи в ЕС. За 2017 г. сумата достигна дори 2.25 млрд. лева.

В момента българските потребители трябва да платят на българските банки такса между 30 и 60 лв., за да преведат 10 евро в друга държава от ЕС. Действително, най-големите банки у нас взимат около 30-40 лв. за изходящи трансгранични преводи в евро в рамките на Европейското икономическо пространство, при това на малки суми. Докато в  същото време, според Майдел, белгийските банки прилагат  такса за обслужване от 3-5 евро на месец и не изискват никакви други  плащания  за преводи от клиентите си. А у нас отделно  се събира и такса за входящ превод за суми над 100 евро, която е към 6-7 евро.

Независим анализ на Делойт по темата показва, че таксите за презгранични преводи в евро на банките в България са най-високи в сравнение с  всички други страни извън евроклуба. Данните сочат, че средната такса, която български клиент би платил за превод от 10 евро у нас, е 20 евро, което е почти двойно повече от тази в Румъния, а таксите там са  вторите най-високи в ЕС. Съпоставка с предишен доклад по темата от 2012 г. показва, че България и Дания са единствените страни, в които таксите за презгранични преводи в евро са се повишили в периода  между 2012-а и 2017 година.

"В момента в Европа има две категории потребители на платежни услуги. Тези в еврозоната, за които преводите в евро са много ниски или ги няма, и тези в страните извън еврозоната, където се  плащат доста високи такси. Тези такси са най-високи в България", каза Майдел. Тя е докладчик в Европарламента по регламент, който щял да влезе в сила догодина.

"С предложението в моя доклад ще допринесем за еднаквото третиране на всички европейски граждани и бизнеси, което като цяло на година ще спести 1 млрд. евро на европейците", каза Майдел.

По думите й ще се въведат ограничения, чрез които  банките ще  използват такси за преводи в евро, равни на тези за вътрешните преводи в левове. Това вече означава, че  ако потребителят направи превод в евро от белгийска към българска банка, той ще бъде таксуван от българската банка със сума, равна на тази, която би платил за превод на левове от друга българска банка.

Сега междубанковите преводи в левове у нас се таксуват от най-големите банки по около 2.50 лева. Ева Майдел се надява  те да не поскъпнат след влизането в сила на новия еврорегламент.

През ноември ще бъде гласуван финално докладът по новия регламент, а високите такси трябва да отпаднат в началото на 2019 г., обяснява  Майдел. Тя се надява, че може да се стигне и до допълнителни положителни стъпки в полза на потребителите.

"Има вероятност в преговорите, които предстоят в следващите няколко месеца, да се опитаме дори да минем една стъпка по-напред, да уеднаквим всички такива парични преводи, независимо в каква валута са те, а не само в евро. Но на този етап регламентът предвижда и се цели най-вече върху таксите в евро, защото все пак те са над 80% от всички преводи, които правим като цяло в ЕС", посочи евродепутатът.

По думите ѝ новият регламент ще облекчи 150 млн. европейци извън еврозоната.

Кога можем да очакваме описаните  промени да  бъдат въведени в България?

Майдел се надява това да стане още следващата година. Тя обясни, че регламентите на ЕС имат директен ефект и няма нужда от допълнителни действия от държавите, за да се прилагат. По принцип те влизат в сила 20 дни след гласуването им от ЕП и съвета, но в този случай предвиждаме този период да е по-дълъг, за да имат време банките да се подготвят. "Предложих този период да е три месеца, за да могат гражданите и бизнесите на страните извън еврозоната да започнат да бъдат третирани по-скоро при равни условия с тези от страните, използващи евро. Надявам се той да се запази и след преговорите в Европарламента и впоследствие с държавите членки, за да докажем, че ЕС може да намира решения ефикасно", добави представителката ни в Европарламента.

 

 

Събеседник

Отхвърлих тавана на таксите за превалутиране

Ева Майдел, евродепутат, специално за в. "БАНКЕРЪ"

 

Ева Майдел е родена на 26 януари 1986 г. в София. През 2008 г. получава бакалавърска степен по международни отношения в  университета "Джан Кабот" в Рим. От 2009 г. е политически секретар на евродепутата от ГЕРБ Илиана Иванова, от 2012-а работи за групата на ГЕРБ в Европейския парламент, а през 2014 г. е избрана за евродепутат. Към края на 2017 г. е избрана за президент на най-голямата европейска организация - "Европейско движение".

 

Г-жо Майдел, чия е инициативата за промяната?

- През последните години таксите за презгранични преводи в евро в България и в останалите страни, които не са в еврозоната, остават високи  въпреки наличието на условия за намаляването им. Това възпрепятства търговията и функционирането на Единния европейски пазар. Точно затова в края на 2015 г. Европейската комисия публикува отворена консултация за финансовите услуги в Европейския съюз. В резултат от отговорите на европейските граждани и бизнеси Комисията излезе през 2017 г. с програмен документ, наречен План за действие в областта на финансовите услуги за потребители, в който очертава необходими действия за извличане на максимални ползи от Единния европейски пазар в сферата на финансовите услуги. Една от тях е и предложението да се  спре с  неравното третиране на гражданите и бизнесите от страните извън еврозоната, което предвижда уеднаквяване на таксите за презгранични преводи в евро с тези на вътрешни преводи на същата стойност в националната валута. Проектът за регламент е съпътстван от детайлна оценка на въздействието и съответна аргументация. Като докладчик за Европарламента работя за подобряването на предложението в различните етапи от преговорите, така че  да намерим баланс, и то да осигури максимално добър положителен ефект върху гражданите и бизнеса.

В еврозоната външните и вътрешните такси за преводи са изравнени, което е логично с оглед на единната валута. Не е ли също така логично при нас таксите да са  различни?
- От октомври 2016 г. всички банки в ЕС, в това число и  в България, са членове и разполагат с условия да използват единната зона за плащания в евро (SEPA). Тя позволява комуникацията между банките да се извършва директно и без посредник, което намалява разходите и увеличава скоростта на услугата. По-старата система Swift работи с посредници, поради  което е и по-скъпа. А при наличието на SEPA  използването на по-стара и скъпа система за преводи в евро води до необосновано високо ниво на таксите за клиентите.
С предложените промени не целим да намалим приходите на банките, а да увеличим презграничната търговия и да стимулираме финансовата интеграция в ЕС, правейки преводите между държави по-достъпни. 

Няма ли опасност чрез налагането на подобна административна мярка за банките у нас ЕС  да ги застави  да извършват тези операции на загуба - под себестойността им?

- Оценката на въздействието на предложените промени, направени от Европейската комисия, показва, че няма такава опасност. Самият факт, че във всички други страни от ЕС, които не използват еврото, таксите за такива преводи са много по-ниски, отколкото в България, доказва, че по-скоро проблемът е в необосновано високи такси у нас, а не  висока стойност на услугата. Например  в Полша таксите за презгранични преводи в евро са около 2 евро за превод от 10 евро, а у нас варират между 15 и 25 евро, а условията (наличието на SEPA) са идентични. Важно е да се отбележи, че в моя доклад премахнах някои предложения на Европейската комисия, които биха били в сериозен ущърб на банките и финансовите институции. Например такова беше изискването за фиксиран таван на таксите за превалутиране, което е инструмент, противоречащ на духа на пазарната икономика.

Ще бъде ли въведена единна такса за "вътре" и "вън" или  все пак ще има някакъв марж?
- Не предвиждаме въвеждането на непазарни разпоредби, регулиращи стойността на таксите. Просто приравняваме едните (на презгранични преводи в евро) към другите (на вътрешени преводи в национална валута). Банките сами ще определят стойността на тези такси, но съм убедена, че пазарните принципи и конкуренцията няма да им позволят да ги вдигнат чувствително.

Какъв  път още има да измине  Вашето предложение?

- В момента сме в етап на внасяне на поправки и последващи преговори между политическите групи в Европейския парламент. Очаква се гласуването в Комисията по икономически и парични въпроси и след това - на пленарна сесия, да са приключили до края на 2018 година. След това като докладчик  ще водя преговорите със Съвета и Европейската комисия от страна на Европарламента. Благодарение на отличната работа на Българското председателство на Съвета на ЕС вече има обща позиция на държавите членки по предложения регламент. Целим след няколко кръга преговори да разполагаме с  финален и приет текст в началото на 2019 година.
 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във