Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ШЕСТ БАНКИ ЩЕ УПРАВЛЯВАТ ПАРИТЕ НА БКК

Съветът на директорите на Банковата консолидационна компания реши да разпредели за управление паричните й средства между пет търговски банки и БНБ. Става дума за 5 млн. щ. долара, 20 млн. лв. и 53 млн. евро, чийто общ размер преизчислен в българска валута надхвърля 135 млн. лева. Парите ще бъдат разпределени по депозитни и разплащателни сметки в БНБ, БУЛБАНК, Първа инвестиционна банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, БНП-Париба (България) и Райфайзенбанк (България). Изпълнителната директорка на БКК Нели Кордовска не пожела да каже в коя банка колко пари по депозити ще отидат и за какъв срок. Банкери, запознати с кухнята на БКК, обаче твърдят, че консолидационната компания ще остави на шестмесечни депозити в БНБ около 35 млн. евро, а останалите средства ще разпредели в петте търговски банки.Сумата от 135 млн. лв., която консолидационната компания сега ще разхвърля по различни депозити, е доста по-малка от огромните средства, които до средата на май 2001 г. се пазеха в сметките на БКК. Преизчислени в национална валута, техният общ размер бе около 800 млн. лева. По голямата част от тези авоари - над 780 млн. лв., консолидационната компания бе оставила на депозити в БНБ, които обаче й носеха годишен доход едва 2 процента.След като в края на май 2001 г. БКК плати корпоративно-подоходен и общински данък в размер на 167 млн. лв. и дивидент на акционерите си от 456.7 млн. лв., са по сметките й останаха споменатите 135 млн. лева. През април 2002 г. съветът на директорите на консолидационната компания обяви конкурс за обслужващи банки, като покани за участие с писма всички кредитни институции с балансово число над 100 млн. лева. Офертите бяха класирани според условията, които са предложили кандидатите, и степента на надеждност на отделните кредитни институции. На 11 юли съветът на директорите на БКК реши да инвестира парите си в БНБ, БУЛБАНК, Първа инвестиционна банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, БНП-Париба (България) и Райфайзенбанк (България). В тях ще бъдат разкрити депозити със срок от три до шест месеца, а лихвите, които ще носят те на консолидационната компания, се движат от 5 до 7% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във