Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Шест банки дават студентски кредити

"Българо-американска кредитна" банка АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с Министерството на образованието и науката. С това банките, в  които студентите и докторантите могат да кандидатстват за кредити, стават шест:  "Банка ДСК" ЕАД, "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, "Алианц Банк България" АД, "Юробанк България" АД и "Първа инвестиционна банка" АД, съобщи пресцентърът на МОН.

Кредитирането на студенти и докторанти - като част от студентското подпомагане, е един от важните инструменти за постигане на по-добър баланс и по-високо ниво на съучастие във финансирането на висшето образование при запазване и разширяване на възможностите за достъп.

Чрез механизма за споделяне на финансовата отговорност за обучението между държавата и обучаваните се дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението си. Системата за кредитиране на студентите и докторантите допринася за увеличаване на броя на младите хора, завършили висше образование, и осигурява устойчивост на принципа за гарантиране на достъп до висше образование на хората,  независимо от техния социален статус. Тя е осигурена с държавна гаранция и се урежда чрез правната рамка на Закона за кредитиране на студенти и докторанти - ЗКСД.

Програмата за студентско кредитиране влезе в действие  от 1 септември 2010 година. За периода от тази дата  до сегашния настоящия момент са сключени общо 20 031 броя кредити по специалния закон. Общата сума  на договорените кредити е 132 352 588.33 лева.

Едно от предимствата на програмата за кредитиране на студентите и докторантите е възможността, която дава ЗКСД, държавата да погасява задължението на кредитополучателите  при настъпване на следните обстоятелства: раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на пет години от изтичане на гратисния период, настъпване на смърт на длъжника или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката, информират от МОН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във