Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ШЕНЧЕН ДИВЕЛЪПМЪНТ БЕНК - НОВИЯТ КОРПОРАТИВЕН МОДЕЛ

Когато в началото на юни Франк Нюмън посетил кмета на Шенчен Ксю Зонгхенг, той не целял обикновена размяна на любезности. се още бъдещият по онова време управител на Шенчен дивелъпмънт бенк (Shenzen Development Bank) - първият чужденец на подобен пост в Китай, имал нужда от помощта на Ксю. Осемнадесет процента от капитала на потъналата в дългове частна банка (една от петте, чиито акции са регистрирани на борсата в континентален Китай) е собственост на другия работодател на Нюмън - щатската групировка за частен капитал Нюбридж кепитъл (Newbridge capital Group). Та Нюмън искал да обясни на кмета плановете си за преструктуриране на кредитната институция и да го спечели за каузата, за да няма неприятности с местните обичаи. Забелязвайки една инкрустирана сабя в кабинета, американецът подхвърлил полу на шега на Ксю: Вероятно ще можете да пробвате тази сабя върху момчета в банката. А кметът уверил с усмивка, че ще използва сабята на закона.Дали Китай ще успее да оправи зле управляваната си финансова система - най-сериозната заплаха за стабилния просперитет на страната? С надежда да намерят отговор на този въпрос чуждестранните инвеститори следят внимателно действията на Нюмън, чийто необичаен договор с местната банка му дава възможност да приложи стриктния си мениджърски подход към нея. А неща за оправяне има в излишък - остаряла информационна система, ояли се служители, примитивен кредитен контрол и абсолютна липса на здрав смисъл при харченето на пари. Мениджърите на банковите офиси на територията на страната отпуснали огромни рискови кредити без разрешение на централата и в резултат стотици длъжници днес нямат възможност (или желание) да връщат парите. Което принуди банката броени дни преди встъпването на Нюмън в длъжност да потърси съдействие от полицията, за да си върне част от средствата. Нюмън обаче е изпитан боец. Като главен финансист на Бенк ъф Америка (Bank of Amerca) в края на 80-те години на ХХ век той успява да запуши дупките в банковия баланс след взрива на необслужвани задължения по кредитни карти и потребителски заеми. През 1996 г. той поема ръководството на Бенкърс тръст (Bankers Trust), след като голяма част от управленския екип е отстранена заради скандал, свързан с търговията на деривативи, а репутацията на банката е унищожена. Подобни умения със сигурност ще са необходими и в Шенчен дивелъпмънт бенк. Попаднал в нея, Нюмън установява, че не съществува нормален механизъм за контрол върху банковия бюджет и липсва система за оценка на продуктите, които банката продава. Още с пристигането си американецът бил шокиран, че кредитните инспектори не давали редовни детайлни отчети кои дългове се погасяват и кои не. Лошите заеми към края на 2004 г. се оказали 11.4% от кредитния портфейл на Шенчен дивелъпмънт бенк, а коефициентът за капиталова адекватност - 2.3%, или доста под международния норматив от осем процента. Първата задача на Нюмън е да овладее ефективно контрола над китайската банка и нейните 230 клона в 18 големи града на Китай, включително в Шанхай и столицата Пекин. Според думите на американеца, те работели като независими феодални владения със собствени императори. И тези дребни владетели вземали лоши кредитни решения, като например отпускането на милиони долари за строеж на малко използвани платени първокласни шосета, които ги свързвали с градовете по крайбрежието на страната. Днес всички ръководители на кредитни отдели в големите клонове докладват на централата, а специално създаден кредитен комитет взема най-важните кредитни решения. С приоритет се търси и решение на въпроса кои необслужвани заеми могат да бъдат събрани, като за целта е комплектован специален отдел от 130 души, обучени в техниките по събиране на пари. Нюмън бил учуден от големия брой длъжници, които изведнъж намерили средства, за да си върнат заемите след оказания върху тях натиск. В резултат публикуваният през август финансов отчет за първите шест месеца на тази година показва, че към 30 юни необслужваните заеми на Шенчен дивелъпмънт бенк са намалели от 11.41 на 10.74%, а коефициентът на капиталова адекватност се е повишил от 2.3 на 3.14 процента. Сега най-важната задача на Нюмън е да увеличи капитала на банката съобразно нормите тук и да обнови информационно-технологичната й система. Без съвременна компютърна мрежа висшият мениджмънт на кредитната институция няма да може да следи приходите и разходите в реално време и да инвестира в нови сфери на дейност, като например кредитни карти и ипотеки. Намеренията на банкера са да постигне вътрешен капиталов ръст и същевременно да привлече средства отвън чрез емисия на борсата в Шенчен. Засега Нюмън не предлага график за изпълнение на тези мероприятия, защото моментът не е особено подходящ. Борсовите цени в Китай са най-ниските от осем години насам и вероятно ще продължат да слизат надолу заради обещанията на китайския кабинет в близко бъдеще да продаде част от акциите на държавата в регистрираните на борсата местни компании. По думите на Саймън Хо - анализатор на хонконгското поделение на холандската банкова групировка АБН АМРО (ABN AMRO), Шенчен дивелъпмънт бенк ще се опита да привлече 483 млн. щ. долара от емисия на акции през тази година. Ако всички планове на Нюмън се изпълнят и равнището на лошите кредити не се покачи, китайската банка ще успее да навлезе в интересни области с огромен потенциал за растеж. На първо място това е провинция Шенчен (с население от 10 млн. души), която е основен технологичен център. Тук работят над сто големи компании от бранша, включително производителите на съоръжения за телекомуникационни мрежи Хуауей текнолъджис и Зет Ти И корп.. Друга доходна територия са потребителските кредити. Те са едва 11% от всички отпуснати заеми в Китай, но от 2000 г. насам са се удвоили по размер благодарение на зараждащата се средна класа в градовете по крайбрежието, където е съсредоточена и основната дейност на банката. Шенчен дивелъпмънт бенк е разкрила едва няколкостотин хиляди сметки за кредитни карти при намиращи се в обращение в страната 98 милиона. Лихвите по картите са ограничени до 18%, но цената на привлечените средства е около 3.6%... плюс рискът - в Китай не съществува система от независими кредитни бюра, които да помогнат на банките при оценката на кредитния риск. Засега не е ясно колко време ще е нужно да се изправи Шенчен дивелъпмънт бенк на крака. Нюбридж е обещала да задържи дела си в банката до края на 2009 г., след което вероятно ще го продаде. Но ако американците успеят да префасонират Шенчен във финансова институция с истинска кредитна култура, това би имало лавинообразен ефект върху китайската парична система. А за един възрастен американски банкер ще си е чисто наследство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във