Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ШЕФОВЕТЕ НА БНБ ПОДХВАНАХА НОВИЯ ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ

БНБ навлезе в заключителната фаза по подготовката на новия закон за кредитните институции, който от 2007 г. ще смени сега действащия Закон за банките. На 19 януари 2006-а управителният съвет БНБ на продължително заседание обсъди проекта за закон. Той е изцяло съобразен с директивите на Европейския съюз, чиято цел е създаването на общ европейски финансов пазар.
Както в.БАНКЕРЪ писа, новият закон ще позволи на банките, чиито централи са базирани в държави от ЕС, да откриват клонове и офиси у нас и да предлагат услугите си на българските граждани и фирми, без да искат разрешение от БНБ. Това ще увеличи значително конкуренцията на нашия пазар. Що се отнася до учредяването на дъщерни банки в България, БНБ ще задържи цялата власт да решава дали да даде разрешение, или да откаже.
БНБ ще бъде натоварена с допълнителни отговорности, тъй като освен за банките ще трябва да дава разрешение за дейност и да надзирава и дружествата, издаващи електронни пари. С други думи, всяка фирма, която има намерение да приема средства от граждани и срещу тях те да получават специални карти, с които да плащат в търговските обекти, трябва да получи одобрението на БНБ. Това обаче няма да се отнася за дружества като БУЛФОН или Шел, които са пуснали карти за плащане на точно определени услуги - разговори по телефон или покупка на бензин и масла.
БНБ ще запази правомощията си да налага критериите за капиталова адекватност, за ликвидност, за размер на задължителните минимални резерви и на провизиите по класифицирани заеми. Всъщност всеки надзорен орган в страните от ЕС има подобни права, тъй като това му позволява да контролира финансовото състояние на банките съобразно икономическата конюнктура в страната.
Централната банка ще одобрява и контролира прилагането на нашия пазар на различните модели за оценка на риска, които банките ще трябва да въведат съгласно новите изисквания за капиталова адекватност Базел II, който се очаква да влезе в сила от 1 януари 2007 година.
Ще отпаднат сега действащите текстове, които не позволяват решенията на БНБ за отнемане на лиценз и за налагането на санкции при нарушаване на изискванията на управление Банков надзор да бъдат оспорвани по съдебен ред. За сметка на това обаче се предвижда разширяване на правомощията на квесторите, които БНБ назначава, да управляват изпадналите във финансово затруднение банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във