Банкеръ Daily

Финансов дневник

Сградното строителство e мотор на растежа на икономиката

Райфайзенбанк България ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към април, с фокус върху реалния сектор.

Анализаторите на банката отчитат, че според данните на НСИ, през февруари 2018 г. обемът на индустриалното производство се понижи с 1.0% спрямо февруари м.г на фона на нарастване на цените на производител на вътрешния пазар с 4.4% в индустрията.

„За разлика от 2017 г., когато разходите за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността нараснаха със 7.4%, промишлените предприятия планират свиване на инвестициите с 6.6% през 2018 г. според анкетите на НСИ. В съответствие с тази нагласа през март и показателят „бизнес климат в промишлеността“ остава на нивото си от февруари, като промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като понижена, а очакванията им за дейността през следващите три месеца дори леко се влошават на фона на непроменени цени“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От своя страна строителната продукция регистрира ръст от 4.1% през февруари (спрямо февруари м.г.), като сградното строителство се увеличи със 7.4%, а гражданското и инженерното строителство остана на нивото си от февруари 2017 г.

“За разлика от индустрията обаче, очакванията на строителните предприемачи за състоянието на бизнеса през следващите три-шест месеца бяха оптимистични, което съответства и на покачването при показателя „бизнес климат в строителството“ с 1.2 пункта“, допълва Калчев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във