Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SG ЕКСПРЕСБАНК И КРЕДИТНА БАНКА ОТНОВО НА СЪДЕБНИЯ ТЕПИХ

Съдебният спор между SG ЕКСПРЕСБАНК и фалиралата Кредитна банка като че ли никога няма да свърши. Повече от две години представителите на варненската банка и синдиците на затворената институция не могат да излъчат победител в битката, която водят пред Темида. На 22 май 2001 г. представителите на SG ЕКСПРЕСБАНК за пореден път ще се опитат да докажат пред Софийския градски съд, че синдиците на Кредитна банка Павел Павлов и Господин Кузманов неправилно са оценили задълженията на управляваната от тях банка към варненската институция само на 1.010 млн. лева. Въпреки че на 12 декември 2000 г. градските магистрати спряха производството по делото, то отново е в съдебната зала. Тогава мотивите на съдията по несъстоятелността на Кредитна банка - Светлин Михайлов, бяха, че друг състав на Софийския градски съд гледа дело, което обаче е заведено от синдиците на фалиралата Мулти-банка срещу представителите на варненската институция. По него те претендират, че SG ЕКСПРЕСБАНК неправомерно е прибирала наредени от БМФ в полза на Кредитна банка 967 612 щ. долара. Въпреки че последното заседание по това второ дело бе на 26 март 2001 г., решение по него и до момента няма.
Междувременно обаче бе насрочена нова дата - 22 май, за съдебния спор, повдигнат от представителите на SG ЕКСПРЕСБАНК срещу списъка на кредиторите, приет от синдиците на Кредитна банка. Защо двете страни не могат да се разберат?
Според изготвения от Павел Павлов и Господин Кузманов списък на кредиторите, управляваната от тях институция дължи на варненската банка 1.010 млн. лева. Експертите на SG ЕКСПРЕСБАНК обаче претендират, че вземането й е за 1.835 млн. лева. Една от причините за това разминаване е кредитът от 2.250 млн. щ. долара, който ЕКСПРЕСБАНК е отпуснала на Кредитна банка на 10 януари 1997 година. Той пък е обезпечен със записи на заповед, издадени от параходство Български морски флот в полза на Кредитна банка. По силата на договора от 10 януари ЕКСПРЕСБАНК предоставя на Кредитна банка заем за 2.250 млн. щ. долара. С тези пари обаче Мулти-институцията плаща 45 000 броя валутни ЗУНК-ове, с обща номинална стойност 45 млн. щ. долара, които придобива от варненската банка. Малко преди фалита си, в края на 1998 г., банката на Илия Павлов вече изпитва трудности да обслужва заема си и остава с дълг от 375 хил. щ. долара към ЕКСПРЕСБАНК. На 2 февруари 1999 г. Кредитна банка е обявена в несъстоятелност, а ЕКСПРЕСБАНК се нарежда на опашката на кредиторите й.
Задължението от 375 хил. щ. долара безспорно става незабавно изискуемо. Именно затова синдиците на Кредитна банка го включват в списъка на кредиторите заедно с всички лихви, а левовата му равностойност е 1.010 млн. лева.
Проблемът идва от друг дълг на Кредитна банка към SG ЕКСПРЕСБАНК, който синдиците й не водят в балансите. Става въпрос за заем от 8 юли 1996 г. в размер на 2 млн. щ. долара, който варненската банка предоставя на финансова институция на Илия Павлов. С тези пари Кредитна банка финансира наемането на кораба Сердика от фирмата Булюнион. Но още през 1996 г. банката си измива ръцете, след като погасява само 50 хил. щ. долара от задължението си към варненската институция. Останалите 1.95 млн. щ. долара прехвърля на Булюнион. Така от 6 август 1996 г. фирмата е солидарен длъжник на ЕКСПРЕСБАНК заедно с Мулти-банката.
Ситуацията става напечена след 2 февруари 1999 г., когато Кредитна банка е обявена в несъстоятелност, а ЕКСПРЕСБАНК е в напреднала процедура по приватизация. Тогава Булюнион ООД прави частични плащания по дълга си, но силите й стигат само за погасяване на половината от заема. За да си върне поне частично парите, варненската банка решава да прихване 967 612 щ. долара от средствата, които параходство Български морски флот нарежда през ЕКСПРЕСБАНК в полза на Кредитна банка. А фалиралата институция протестира срещу това прихващане в съда.
Така вместо да се разплете възелът, той допълнително се затяга. Сега представителите на SG ЕКСПРЕСБАНК водят по балансите си дълг, който липсва от счетоводните книги на Кредитна банка. Синдиците на фалиралата банка пък претендират, че варненската институция не им е превела дължимите им над 967.6 хил. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във