Банкеръ Weekly

Финансов дневник

SG ЕКСПРЕСБАНК ДАДЕ КАМБАНА 1899 НА ПРОКУРАТУРАТА

ДРУЖЕСТВОТО ДЪЛЖИ 6 МЛН. ЛВ. НА КРЕДИТНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Неуспешното управление на бургаското маслодобивно предприятие Камбана 1899 го натовари с дългове за над 20 млн. лева. Само с това може да се отчете холандската Хелиан Комодитис, която през 1997 г. купи маслобойната. Едва ли по това време някой е предполагал, че четири години по-късно предприятието ще бъде доведено до фалит и ще заслужи вниманието на прокуратурата.
С невероятен скандал завърши проведеното на 13 април 2001 г. общо събрание на кредиторите на Камбана 1899, която Бургаският окръжен съд обяви в несъстоятелност още на 15 март. Най-големият й кредитор SG ЕКСПРЕСБАНК вече е подал сигнал до Бургаската районна прокуратура срещу решенията на събранието, научи в. БАНКЕРЪ.
Камбана 1899 дължи на кредитната институция над 6 млн. лв., като по тях и в момента текат наказателни лихви. Мениджърите на SG ЕКСПРЕСБАНК се надяват, че ще успеят да съберат вземанията си от бургаската маслобойна, тъй като по тяхна оценка имуществото ще покрие задълженията й към банката. Освен това нейните вземания са обезпечени с първи по ред залог на цялото търговско предприятие и първа по ред ипотека върху недвижимите имоти на дружеството. След SG ЕКСПРЕСБАНК на опашката на кредиторите се нарежда и държавата с близо 4 млн. лева. Около 6 млн. лв. бургаската маслобойна дължи на Хелиан индъстриал инвестмънт Б. В. - дъщерна фирма на Хелиан комодитис.
Над 18.1 млн. лв. са дълговете, които ръководството на завода е описало в молбата до съда за откриване на производство по несъстоятелност. Незнайно как за един месец - от 12 февруари до 13 април 2001 г., в списъка, изготвен от синдика Иво Баев, задълженията на Камбана 1899 са се увеличили на 25.4 млн. лева. По-интересното е, че разликата от 7.3 млн. лв. е в полза на вземанията на Хелиан индъстриал инвестмънт Б. В. и на други фирми, свързани с Хелиън комодитис - основния акционер на Камбана 1899. Според представителите на SG ЕКСПРЕСБАНК към 12 февруари 2001 г. заявените пред съда вземания на Хелиан индъстриал инвестмънт Б. В. и на Егида МР ООД, които са регистрирани на един и същ адрес, са 40% от всички задължения на Камбана 1899.
Шестдесет дни по-късно - на 13 април, в списъка на кредиторите, съставен от синдика Баев, е включено и софийското Хелиан грейн АД, което до този момент въобще не е вписано за кредитор. Въпросната фирма се управлява от Живко Вълчев, който е и изпълнителен директор на бургаската маслобойна. Според новия списък на кредиторите Хелиан Грейн, Хелиан индъстриал инвестмънт Б. В. и Егида МР държат вече около 60% от всичките вземания от бургаското предприятие. За сметка на това обаче вземанията на държавата са орязани от 3.9 млн. на 2.4 млн. лева.
Първото общо събрание на кредиторите е изцяло опорочено, а резултатите от гласуванията са били грижливо подготвени чрез съставяне на списък от кредитори, според който две свързани с основния акционер лица имат 60% от общия размер на вземанията. Това им позволява на практика сами да решават всички въпроси на първото събрание на кредиторите, смята юристът на SG ЕКСПРЕСБАНК Тони Кръстев. Според него формираното по този съмнителен начин мнозинство на събранието е отхвърлило предложението да се създаде Комитет на кредиторите и по този начин е блокирало възможността да се упражнява контрол върху действията на синдика.
Въпреки всичко това ръководството на SG ЕКСПРЕСБАНК не губи надежда, че ще може да си събере вземанията от Камбана 1899. В момента то води преговори с потенциални купувачи на бургаската маслобойна. Експертите на кредитната институция смятат, че ако те приключат успешно, предприятието може да заработи още през 2001 година. За да стане това обаче, Бургаският апелативен съд трябва да отмени решението на окръжните магистрати, с което спряха започналата на 23 февруари 2001 г. процедура по принудителното събиране на вземанията на SG ЕКСПРЕСБАНК. Адвокатите й се позовават на чл.43, ал.1 от Закона за особените залози, според който: Откриването на производство по несъстоятелност на залогодателя не спира започнатото изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във