Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Сделката за F-16 стопила фискалния резерв с 1.7 млрд. лева

Правителството одобри доклада на Горанов за изпълнението на Бюджет 2019

Покупката на осемте изтребителя F-16 от САЩ е оформила дефицит от над 1 млрд. лева в бюджета за 2019 година. Това става ясно от доклада за изпълнението му, внесен от финансовия министър Владислав Горанов и одобрен от Министерския съвет на 12 февруари. 

В документа е посочено, че за изминалата година хазната е на минус с 1.1 млрд. лв., като дефицитът в националния бюджет е в размер на 1 млрд. лв., а този по европейските средства - 107.5 млн. лева. "Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили", гласи официалният текст в доклада на Горанов.

България безропотно прие условията на Вашингтон изтребителите да бъдат заплатени накуп и авансово. За целта правителството е използвало средства от фискалния резерв. Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2019 г. е 8.8 млрд. лв. От тях 8.6 млрд. лв. са под формата на депозити в БНБ и частни трезори, а останалите 0.2 млрд. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз. В началото на 2019 г. фискалният резерв е бил 10.51 млрд. лв., или с 1.7 млрд. повече.

Към края на декември, приходите в държавния бюджет са в размер на 44.04 млрд. лв. - с 4.39 млрд. лв. повече спрямо 2018 година. 

Приходите от преки данъци са в размер на 6.71 млрд. лв., а от косвени данъци - 16.84 млрд. лева.

Очаквано, най-много са постъпленията от ДДС - 11.08 млрд. лева. От акцизи държавата е събрала 5.44 млрд. лв., а от мита - 230.9 млн. лева.

Според отчета за изпълнението на "Бюджет' 2019", постъпленията от други данъци (включително имуществени и по Закона за корпоративното подоходно облагане) са в размер на 1.17 млрд. лева. 

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 35.27 млрд. лв., което представлява 102% спрямо планираните за годината данъчни приходи. 

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 10.546 млрд. лв., докато неданъчните приходи са в размер на 6.305 млрд. лева. Постъпленията от помощи и дарения пък са в размер на 2.463 млрд. лева.

Разходите по Консолидираната фискална програма възлизат на 45.196 млрд. лв., включително покупката на изтребителите F-16.

Реализирани са разходи и за персонал - 10-процентното увеличение на учителските заплати и на възнагражденията и осигурителните вноски на заетите в бюджетния сектор.

Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена през 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1.19 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във