Банкеръ Weekly

Финансов дневник

СДЕЛКАТА ЗА ДЗИ - НЕВЪЗМОЖНА!

В седмицата, когато движението на цар Симеон II стана първа политическа сила в държавата и от тази своя позиция настоя да се спрат продажбите на значими държавни обекти, споровете и надеждите за продажбата на ДЗИ продължиха.
Кандидат-купувачът - консорциум между израелската финансова групировка Ти Би Ай и РМД ДЗИ-2000, предлага 20.5 млн. щ. долара за държавния застраховател. Шестнадесет милиона щатски долара от тях консорциумът е готов да плати веднага след подписване на сделката. Остатъкът от 4.5 млн. щ. долара той предлага да бъде вложен в специална банкова сметка (ескро сметка) като гаранция срещу необявени от продавача и установени след продажбата задължения на ДЗИ. Все още не е ясно дали приватизационната агенция и купувачът ще се споразумеят по въпроса за гаранцията и за това, дали тя ще важи за три или пет години. Ако новооткритите задължения на ДЗИ след евентуалната му продажба бъдат погасени с по-малка сума от депозираната по ескро сметката, след изтичането на срока на гаранцията остатъкът ще се влее в бюджетните приходи на държавата.
Консорциумът купувач предлага още да плати в брой половината от шестнайсетте милиона долара, а с останалите 50% от сумата да погаси част от българския външен дълг - в частност към италианската Агенция за застраховане на експортните кредити САЧЕ.
Работната група по продажбата на ДЗИ обаче е скептично настроена както по отношение на предлаганата цена, така и спрямо плащането в брой само на половината от нея. Ако Агенцията за приватизация приеме офертата на купувача, въпреки апела на НДСВ сделката да се спре, тя ще трябва да има доста сериозни аргументи за решението си. ДЗИ бе включен в списъка за целева приватизация, а по тези сделки се плаща изцяло в брой и не се предвижда част от сумата да бъде призната за сметка на погасяването на български външен дълг.
Освен това тези дни Ти Би Ай - като част от консорциума-купувач е поискал от мениджърите на ДЗИ да представят справка за основните финансови показатели на дружеството. На тази основа той щял да вземе решение дали и как да продължи със сделката. Договорено е документът да е готов до 30 юни, така че е много възможно в края на следващата седмица да стане ясно в каква посока ще продължи приватизацията на застрахователната групировка ДЗИ.
До тази седмица положителната развръзка на сделката изглеждаше повече от сигурна, но ситуацията вече е коренно различна, тъй като последното одобрение на продажбата трябва да даде Министерският съвет - а той има само четири заседания до края на мандата си. Най-важният въпрос в случая е дали сегашният кабинет, макар и с куфари в ръце, ще има желание да приключи тази сделка, или ще направи жест към наследниците си и ще остави за тях финалния подпис.
Експертите, които работят по сделката, допускат, че Агенцията за приватизация ще възложи на Делойт и Туш да актуализира оценката си за стойността на застрахователната група ДЗИ. Последната цифра, на която те оцениха активите й, бе малко под 35 млн. щ. долара, но това бе преди да се стигне до случая с кораба Места, изоставен в румънски води.
Според добре информирани източници, печалбата на дружествата в групировката ДЗИ ще достигне до края на май тази година 5 млн. лв. срещу 1 млн. лв. за цялата 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във