Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Сблъсък около парите за общините

Част от промените в Закона за публичните финанси са предназначени да  регламентират  взаимоотношенията между общинските бюджети и централния бюджет. Беше записано, че размерът на бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет може да се променя, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините. 

Председателката на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ заяви, че нито един лев от преизпълнението  на данъчните приходи в бюджета не може да бъде насочен  за допълнителни разходи. По думите й преизпълнението на приходите отива за намаляване на дефицита в съответната година. Тя обясни, че Министерският съвет може само да преструктурира разходите между отделните пера и там, където има неусвояване на разходите до края на годината, те да бъдат пренасочени към онези сфери, в които има недостиг. 

Друга част от промените в закона са свързани с ограничаване на негативния ефект върху бюджета, който биха породили общините, които изпитват  финансови затруднения. Според текст от закона не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако общината не осигурява планираните по бюджета й  приходи. Не се допуска и увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предишната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи. 

Георги Търновалийски от БСП заяви, че промените в закона създават ограничения и забрани, които  противоречат на  принципите на местното самоуправление. Забраняваме им да увеличават просрочените задължения, репликира  Менда Стоянова от ГЕРБ.

Представителите на  БСП възразиха срещу този текст с аргумент, че бюджетните взаимоотношения имат конституционен статут и могат да бъдат променяни само със закон. Георги Търновалийски заяви, че  БСП ще атакува текстовете  пред Конституционния съд. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във