Банкеръ Weekly

Финансов дневник

САЩ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ СМЕТКИ

Министерството на труда на САЩ публикува експертно становище, че банките, инвестиционните фирми и брокерите не трябва да получават плащания от взаимни фондове в замяна на прехвърлени в тях частни пенсионни сметки. Това мнение може да помогне за премахването на някои обезпокоителни случаи на конфликт на интереси при много индивидуални пенсионни схеми.Финансовите институции получават комисиони за предоставянето на административни и други услуги на титулярите на частни пенсионни сметки и на участниците в специални правителствени пенсионни схеми. Много от тези финансови институции вземат също и вноски от инвестиционни компании, чиито фондове са включени в списъка на пенсионните планове, които банките и брокерите предлагат на клиентите си. Инвеститорите пък невинаги получават информация за подобни плащания. Условия за възникването на конфликт на интереси се създават и защото фондове с лоши финансови резултати може да се появят в инвестиционните списъци най-вече заради комисионите, които плащат на финансовите институции. Тези вноски обикновено са в размер на 1% от вложените във фондовете активи.Мнението на щатското министерство на труда по този въпрос е било изложено в писмо до Кънтри тръст бенк (Country Trust Bank) - спестовна банка от щата Илинойс, пуснато на 11 май и направено публично достояние в понеделник (23 май). В него се уточнява, че институцията, приела средства на доверително управление (в случая Кънтри тръст бенк), не бива да допуска пенсионен план да участва в сделка, която поражда съмнение за плащане от трета страна във връзка с тази операция. Ако все пак е допусната подобна инвестиция, то банката трябва да намали другите такси, начислени на участниците в пенсионния план със сумата, получена от третата страна. Писмото е в отговор на запитване, направено от Кънтри тръст преди повече от три години по повод една от програмите й за частно пенсионно осигуряване, по която се влагат активи в различни типове ценни книжа. Спестовната банка начислява между 1.25 и 1.75% комисиони за активите, които управлява. Те са за услугите по инвестиране на средствата и зависят от общата сума по програмата. Кънтри тръст, която управлява 9.5 млрд. щ. долара пенсионни осигуровки, не приема комисиони от компаниите, чиито фондове препоръчва. Техните такси се начисляват допълнително на клиентите. Възникналите спорове са за едно решение на щатската Комисия за ценни книжа и фондови борси от 1980 година. То разрешава на фондовете да възстановяват част от комисионите от привлечените нови инвеститори в тях и е било приемлив начин за малките и по-неизвестни фирми за управление да се конкурират с гиганти като Фиделити и Вангард. Днес влагането на активи е голяма и все по-разрастваща се част от дейността на финансовите консултанти. По оценка на ИНТЕРНЕТ-сайта FundForensics.com, който провежда независимо проучване на взаимни фондове, комисионите, наложени от тях за влагането на активи в различни инструменти, са достигнали през миналата година общо 11.6 млрд. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във