Банкеръ Weekly

Финансов дневник

САНКЦИИТЕ ЗА НЕКОРЕКТНА РЕКЛАМА НА КРЕДИТИ СА СМЕШНИ

Тотална подмяна на рекламните клипове, билбордове, и карета ще направят от края на септември 2006 г. всички банки и компании, които отпускат заеми за населението. Те ще са принудени да направят това, за да спазят изискванията на Закона за потребителския кредит, който бе приет от Народното събрание на 15 юни, но ще влезе в сила три месеца след обнародването му в Държавен вестник. Наименованието на нормативния документ може да въведе в заблуждение, че разпоредбите му са валидни единствено за потребителските кредити. Но по отношение на рекламите законът казва друго. И това става ясно, ако човек прочете внимателно текстовете на неговия чл.3 ал.4. От тях става ясно, че всички изисквания към рекламите за потребителските заеми се отнасят и за обезпечените с имоти. И по този въпрос не може да има никакви спорове.
Ако банките спазват стриктно разпоредбите на новия нормативен документи, вече няма да е допустимо в телевизионния клип например да видим занимателен сюжет, описващ само бонусите, които клиентите ще получат, ползвайки един или друг кредит. Същото се отнася за печатната реклама и рекламните пана, от които гледат щастливи или заинтригувани лица на хора, които уж са ударили джакпота, като са взели заеми от една или друга банка, лизингова компания или кредитно дружество. Член 15 на Закона за потребителския кредит изрично ги задължава освен лихвения процент или други данни, свързани със стойността на заема - бил той потребителски, или ипотечен, в рекламата да се посочи и годишният процент на разходите. Това е общата сума, която всяка година клиентът плаща на банката (лизинговата компания или кредитната къща), от която е получил финансиране, и се изчислява по определена формула - подробно описана в приложението на закона. Ако изчисляването на годишния процент е невъзможно, рекламодателят е длъжен да посочи представителен пример, който да дава пълна яснота за стойността на заема.
Тези изисквания може би ще се отразят на атрактивността на посланията към гражданите, а що се отнася до клиповете - допълнителната информация вероятно ще удължи тяхното времетраене, което от своя страна ще ги оскъпи. По тази причина вероятно кредиторите и авторите на реклами ще търсят вратички за фиктивното изпълнение на новите разпоредби. Първото, за което може да се сети човек, е да бъдат изговорени в клиповете всички условия, свързани с годишния процент на разходите или да се покаже набързо представителният пример за тях. По този начин условията на закона ще бъдат формално спазени, въпреки че тази най-важна информация ще остане неразбрана или незапомнена от клиентите. В закона обаче не е предвидено създаването на специална наредба, която да конкретизира изискванията към рекламите за потребителски и ипотечни заеми и съответно ще бъде много трудно да се търси отговорност от институциите, които хитруват. При това положение правата на клиентите не са достатъчно защитени, тъй като ако гражданите решат да се оплачат примерно в Комисията за защита на конкуренцията, че са подведени от една или друга реклама, те трудно ще могат да докажат това. И все пак според чл.15 от закона освен институциите, предлагащи потребителско и ипотечно финансиране, и рекламните агенции могат да бъдат наказвани за заблуждаваща, непочтена или неразрешена сравнителна реклама.
В закона са определени и специални глоби за подобни нарушения. Те обаче са смешно малки. Наказанието за лицата, които са пряко виновни за изготвянето и разпространението на реклами, несъобразени с новите изисквания, е между 500 и 1000 лева. За едноличните търговци и фирми, то е от 1000 до 3000 лева. Подобни суми надали ще уплашат институциите и техните служители, които правят кампании за няколкостотин хиляди лева и целят чрез тях да постигнат икономически ефект за десетки милиони. Само страхът, че евентуално наказание за непочтена реклама ще накърни сериозно репутацията на санкционираната институция, може да се окаже някаква бариера, която би възпряла една банка. За някои дружества, които се занимават с кредитиране, това обаче не е достатъчна спирачка. Най-сигурният вариант, който ще гарантира коректност, е да се издаде нарочна наредба, определяща правилата за рекламата на ипотечни, на потребителски заеми и на кредитни карти. Може би също така е разумно в закона да се предвидят и по-високи санкции за лицата, които системно биха нарушавали изискванията за рекламата. Защото закони, чиито клаузи не работят, имаме достатъчно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във