Банкеръ Daily

Финансов дневник

Само 18 български застрахователи работят в ЕС

Към края на месец май тази година общият брой на застрахователните дружества с регистрация в България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18, съобщиха от комисията за финансов надзор.

През петия месец КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователи от България да извършват дейност на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или уведомления относно оттегляне на намерението на застраховател с регистрация у нас да извършва застрахователна дейност на територията на друга държава членка.

През месец май няма и застрахователни посредници с регистрация в България, които да са заявили планове да извършват дейност на територията на друга държава членка при условията на свобода на предоставяне на услуги или правото на установяване, обявиха от надзорния регулатор.

Така че в края на март общият брой на застрахователни посредници с офис в България, които са пожелали да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 посредника.

 

Няма интерес и от европейски застрахователи

През месец май не са получени уведомления от компетентните органи на държави членки на Европейския съюз по отношение намерението на застрахователни дружества с регистрация  в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване или уведомления относно оттегляне на намерението за извършване на застрахователна дейност у нас.

Към края на петия месец общо 427 дружества от други държави членки на ЕС и ЕИП желаят да извършват дейност на територията на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във