Банкеръ Daily

Финансов дневник

Само 17 български застрахователи искат да извършват дейност в ЕС

Пандемията вече повече от година притиска дейността на различни сектори – от производството до финансовите услуги. Като следствие от това редица фирми подхождат към ограничаване на дейността и съответно намаляване на персонала.

През юни в Комисията за финансов надзор е получила едно уведомление за оттегляне на намерението на застраховател от други държави членки на Европейския съюз за извършване на застрахователна дейност в България. Така към края на шестия месец общият брой на застрахователните дружества от ЕС и Европейското икономическо пространство, които имат планове да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява на 426.

От своя страна през юни тази година КФН е изпратила уведомление до националните компетентни органи на всички държави членки на ЕС относно оттеглянето на намерението на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (“БАЕЗ” ЕАД) да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.
През юни ЗК „Лев Инс“ АД е заявила своето намерение да извършва дейност на територията на Швеция, Дания, Финландия, Кипър, Унгария Хърватия, Белгия, Нидерландия и Люксембург по определени класове застраховки.  А КФН, която е получила това уведомление, е предоставила информация за това на съответните компетентни надзорни органи в тези страни.
В резултат към края на юни 2021 г. само 17 български застрахователни дружества са обявили, че искат да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство при условията на свободата на предоставяне на услуги.

 

52 български застрахователни посредници

са заявили своите планове да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване. Нито едно дружество не е искало разрешение за започване на работа в Евросъюза. 

"Активността" при застрахователните посредници от държави членки на ЕС при извършване на застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги е по-висока. От КФН съобщават, че са получили шест уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. По този начин към края на юни броят на тези фирми, които желаят да  извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява до 2292.

Facebook logo
Бъдете с нас и във