Банкеръ Daily

Финансов дневник

Само 10 от 163 партии са подали отчетите си пред Сметната палата

Две седмици преди крайния срок само 10 партии от всичките 163 регистрирани партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март 2018 г. е законовият срок, в който да представят финансовите си отчети за 2017 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Тъй като 31 март тази година е в събота, последната възможност за партиите да предадат отчетите си, е 2 април.  Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата в раздела „Контрол-партии“.

Напомняме, че отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 16 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2017 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

- налагане на  имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;
- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;
- възможност  Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети  за две последователни години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във