Банкеръ Daily

Финансов дневник

С тоягата, не с моркова: ЕЦБ натиска банките да чистят "лоши кредити"

Ръководителят на Европейския банков надзор Андреа Енрия

Европейският банков надзор оказва натиск върху банките да намалят равнището на лошите кредити. Това казва ръководителят на надзора Андреа Енрия в интервю, публикувано на страницата на ЕЦБ. 

"В този случай не бихме използвали моркова - по-скоро бихме използвали тоягата. Ние оказваме натиск върху банките да намалят нивата си на необслужвани кредити. Искаме от тях да покрият изцяло тези активи в рамките на определен период от време и да ни представят реалистични и амбициозни цели за намаляване на лошите кредити", казва Енрия. 

Позицията на Енрия е важна и за България, защото от 1 октомври 2020 г. пет български банки са под прекия надзор на ЕЦБ. Става дума за "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ, Пощенска банка и "Райфайзенбанк България". Също така дейностите на БНБ, свързани с банковия надзор и преструктурирането на кредитни институции, протичат в пълен синхрон с ЕЦБ. С установяването на тясно сътрудничество между двете институции се създаде и унифициран модел на работа, изцяло съобразен с изискванията и практиките в еврозоната.

Андреа Енрия оправдава оказването на натиск върху банките с уроците, научени от финансовата криза от 2008 година. "Едно нещо, което не успяхме да постигнем по време на финансовата криза, беше, че загубихме твърде много време, за да почистим балансите на банките. Едва през 2019 г. необслужваните кредити в балансите на европейските банки се върнаха на нивата си отпреди кризата. В САЩ им бяха нужни само три години от шока през 2008 г., за да постигнат това", изтъква Енрия. 

На 16 декември и Европейската комисия представи своята стратегия за предотвратяване на натрупването в бъдеще на необслужвани кредити в целия Европейски съюз вследствие на кризата с коронавируса.

По оценка на ЕЦБ общият размер на необслужваните заеми в еврозоната може да достигне 1.4 трлн. евро.

Засега ЕЦБ и Еврокомисията силно подкрепят създаването на национални дружества за управление на активи и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС. Идеята е тези държавни дружества да изкупуват лошите кредити и така да се изчистват балансите на банките.

В своето комюнике Европейската комисия подчертава, че дружествата за управление на активи предоставят облекчение на банките, които изпитват затруднения, като им дават възможност да премахнат необслужваните кредити от своите баланси. По този начин банките могат отново да съсредоточат усилията си върху кредитирането на жизнеспособни предприятия и домакинства, вместо да управляват необслужваните кредити.

Комисията заявява "готовност да подкрепи държавите членки, ако желаят да създадат национални дружества за управление на активи, и ще обмисли начини за насърчаване на сътрудничеството чрез създаването на мрежа на ЕС от национални дружества за управление на активи."

Андреа Енрия приветства тази идея. Той заявява, че "за да се работи по-бързо за намаляване на необслужваните кредити, има нужда от подходящите инструменти, а дружествата за управление на активи са сред най-ефективните".

Facebook logo
Бъдете с нас и във