Банкеръ Daily

Финансов дневник

С над 10% са се увеличили средствата на застрахователните компании за година

Към края на декември 2019-а средствата, управлявани от застрахователните компании, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.476 млрд. лв. Техният размер се увеличава с 831.6 млн. лв., или с 10.9 на сто, спрямо края на декември 2018 г. и със 79 млн. лв. (0.9%) спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. Това показват данните на Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 327.2 млн. лв. (15.2%) – от 2.153 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 2.480 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година. Спрямо края на септември 2019 г. те се увеличават с 51.8 млн. лв. (2.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на миналата година е 29.3% при 28.2% към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 28.9% в края на септември 2019-а.

Статистиката показва още, че средствата, управлявани от компаниите, извършващи общо застраховане, се увеличават с 504.3 млн. лв. (9.2%) – от 5.492 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 5.997 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 г. и с 27.2 млн. лв. (0.5%) спрямо края на септември 2019 г. Към края на миналата година относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.7% при 71.8% в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. и 71.1% към края на септември 2019 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2019-а преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 479.7 млн. лв. (12.8%) до 4.231 млрд. лева. Спрямо края на същия месец на 2018 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 173.9 млн. лв. (16.5%) до 1.226 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 81.3 млн. лв. (9.4%) до 945.3 млн.лв., а депозитите намаляват с 24 млн. лв. (3.6%) до 640.7 млн. лева.

Във валутната структура на активите преобладават тези в левове, като към края на декември 2019 г. относителният им дял от общия размер на активите е 41.1% при 42.5% към края на четвъртото тримесечие на 2018 година. Активите в евро са 34.6% при 31.3% към края на декември 2018 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. тези в щатски долари са 3.5% при 3.9% към края на декември 2018 г., а в други валути – 20.8% при 22.4% към края на декември 2018 година.

Собственият капитал е 2.526 млрд. лв. към края на декември 2019 г., като нараства с 348.8 млн. лв. (16%) спрямо края на декември 2018 г. Неговият дял в размера на пасивите към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. е 29.8% при 28.5% към края на същото тримесечие на 2018 година.

Към края на декември 2019 г. застрахователните технически резерви възлизат на 3.648 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. при 3.176 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2018 година. Техният дял в размера на застрахователните технически резерви е 72.4% при 68.9% в края на четвъртото тримесечие на 2018 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във