Банкеръ Weekly

Финансов дневник

С милиард по-малко са раздадените кредити

Банките в страната са раздали с 1 млрд. лв. по-малко кредити през първите три месеца на годината в сравнение със същия период на 2015 година. Кредитите само на неправителствения сектор към края на март достигат 50.6 млрд. лева.

Най-сериозен е спадът на отпуснатите кредити в сектор "Държавно управление" - 10.6%, следван от понижението при нефинансовите предприятия - 2.0 процента. Финансовите предприятия са получили с 1.1% по-малко кредити, а домакинствата - с 1.4 процента.

Забавянето на кредитната активност беше предвидено в Конвергентната програма на правителството. Финансистите очакваха спадът да продължи през цялата година, под влияние на прегледа на качеството на активите в банковата система.

Според анализаторите тенденцията банките да отпускат по-малко кредити ще се обърне в началото на 2017 година.

Депозитите също намаляват

За тримесечието е отчетен и спад на привлечените от банките депозити. Става дума за намаление от 695 млн. лева. Стойностният обем на влоговете на неправителствения сектор през този период е 63.2 млрд. лева. Съществен е бил спадът спрямо края на март 2015 г. на привлечените депозити от кредитните институции - 11.4 процента. При нефинансовите предприятия той е 3.4 процента. Депозитите на държавното управление са се повишили със 7.8% през периода, а тези на финансовите предприятия - с 5.9%, а при домакинствата ръстът е бил в рамките на 0.5 процента. Банкерите отчитат тенденция на намаляване на депозитите в евро за сметка на тези в левове. През първото тримесечие делът на раздадените депозити в лева е 54%, а на тези в евро - 36.7 проценгта. При 51% и 40.3% в края на март 2015 година.

Капиталовата адекватност расте

За година общата капиталова адекватност на банките в страната се повиши, отчита БНБ. В края на март 2016 г. той достига 22.92% спрямо 22.3% за година по-рано. Нарастване бе отчетено и при съотношенията на капитала от първи ред - до 21.35%, и на базовия собствен капитал от първи ред - до 20.88 на сто. В края на първото тримесечие на 2016 г. собственият капитал, надвишаващ регулаторния минимум от 8%, се увеличи с 414 млн. лв. - до 7.4 млрд. лева.

Активите са намалели с 388 млн. лева

БНБ отчита и спад в активите на банковата система към края на март. За първите три месеца на годината те са намалели с 388 млн. лв. и са достигнали 87.1 млрд. лева. Причина за този резултат според банкерите е намалението на свръхрезервите и на депозитите в банките, както и консолидирането на балансите на Юробанк България и придобитото от нея търговско предприятие на "Алфа банк" - клон България.

Все повече чуждестранни банки оперират у нас

За година делът на банките с чужди капитали в страната се е увеличил с 4.8% и е достигнал 72.6% (при 67.8% за първото тримесечие на 2015 година). Същевременно делът на клоновете на банки от Европейския съюз у нас се е свил драстично - от 6.6% в края на март 2015 г. до 2.2% за първото тримесечие на тази година. Делът на местните банки също е намалял - до 23.5%, спрямо 24.2% за първото тримесечие на миналата година.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във