Банкеръ Weekly

Финансов дневник

С ХИТЪР ТРИК ДЪРЖАВАТА ПРИБИРА ОГРОМЕН ДИВИДЕНТ ОТ БКК

ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ ЩЕ БЪДАТ ОЩЕТЕНИ С 66.7 МЛН. ЛЕВА


На 6 април 2001 г. общото събрание на Банковата консолидационна компания реши да увеличи капитала й от 20.7 млн. на 25.9 млн. лв., като апортира в него акции на Централна кооперативна банка с общ номинал от 5.2 млн. лева.
Очаква се до средата на тази година държавната консолидационна компания да продаде дяловете си в БИОХИМ и в ЦКБ. Много по-дълга обаче ще бъде раздялата й с Банка ДСК. Сроковете за нейната продажба ще бъдат определени от бъдещото правителство, което ще трябва да прецени колко да бъде частното участие в нея.
Но каквото и да е решението на следващия кабинет, условията по приватизационните договори, които БКК сключи при управлението на Петър Жотев, и активите, с които тя ще разполага, й гарантират съществуванието поне до януари 2004 г., когато по устав компанията трябва да бъде ликвидирана.

Банковата консолидационна компания ще се стопи като снежна топка на пролетно слънце, след като се разплати с бюджета, Софийската община и акционерите си. През следващите два-три месеца към тях ще изтекат над 624 млн. лв. от сметките на огромната за българските мащаби БКК.
В края на 2000 г. общият размер на активите й е 855.8 млн. лв., а след като през февруари 2001 г. тя получи акции на Банка ДСК с общ номинал от 17.5 млн. лв., балансовото й число надхвърли 873.3 млн. лева. По този показател БКК се нарежда сред десетте най-големи компании в България и със сигурност е едно от най-големите хранилища на пари в страната, тъй като размерът на депозитите й надхвърля 813.8 млн. лева. По този показател тя отстъпва само на БНБ и на БУЛБАНК.
Основните приходи на БКК през 2000 г. са от продажбите на БУЛБАНК, за която тя получи 360 млн. евро (704 млн. лв.), и на ХЕБРОСБАНК, за която взе 23.5 млн. щ. долара (около 47 млн. лв.). Освен това, като основен акционер в БУЛБАНК (преди приватизацията й), консолидационната компания се облажи и с дивидент за 99.5 млн. лева. Така че от двете банки през изминалата година държавната БКК е получила около 851 млн. лева.
Тези постъпления, които не са тайна поне за финансовата общност, на пръв поглед не се връзват с приходите от 666.8 млн. лв., които се мъдрят в отчета на консолидационната компания за 2000 година. Обяснението на нейните шефове по случая е, че в това перо не са включени над 184 млн. лв., които фигурират в баланса като дългосрочни задължения. И те са предимно към новите собственици на БУЛБАНК. За УниКредито Италиано и Алианц са заделени по специална сметка (т. нар. ескросметка) 36 млн. лв. от тази сума. Те имат право да теглят пари от нея, ако открият, че придобитата от тях банка има задължения, за които купувачите не са били уведомени. И докато този ангажимент на БКК е ясен, съвсем необяснимо е: на кого и защо консолидационната компания дължи 147 млн. лв. - при това в дългосрочен план. Според финансисти, запознати с кухнята на БКК, тези пари са оставени като гаранция по сделката за БУЛБАНК, и то по искане на УниКредито и Алианц.
В баланса на банковата компания за 2000 г. са записани и краткосрочни задължения в размер на 167.4. млн. лв., които до май 2001 г. тя трябва да плати под формата на корпоративно-подоходен данък. От тези пари в бюджета ще влязат 115.9 млн. лева, а Софийската община ще получи 51.5 млн. лева.
След като си разчисти сметките с данъчните, БКК ще остане с чиста печалба от 456.7 млн. лева. Общото събрание на акционерите й гласува тя да бъде разпределена като дивидент. При това държавата се изхитри да наложи такъв вариант за разпределението му, който й позволява да прибере възможно най-голяма част от парите.
Запознати с кухнята на БКК твърдят, че дивидентът ще се подели на базата на акционерен капитал от 20.7 млн. лв., от който Министерството на финансите вече притежава 97.2 процента. Въпреки че до 31.12.2000 г. - датата, към която БКК отчита резултатите си, капиталът й е едва 3.2 млн. лв., от които ведомството на Муравей Радев контролира 82.6 процента.
Много юристи са на мнение, че не е редно печалбата от 2000 г. да се поделя на базата на капитала, който е увеличен след приключването на годината, за която тя е отчетена. От тази операция дребните акционери на БКК ще бъдат ощетени с 66.7 млн. лв., които вместо да влязат по техните сметки, ще отидат сега в държавната хазна.
От морална гледна точка, решението печалбата от 2000 г. да се разпредели на базата на увеличения през тази година капитал може и да не е правилно, но не е в нарушение на Търговския закон. Той не забранява това да бъде направено. А всичко, което не е забранено от закона, е разрешено, смятат някои от юристите, които работят за БКК.
По всичко личи, че именно от тази непълнота в законодателството е решила да се възползва държавата, за да прибере по-голяма сума от печалбата на консолидационната компания за 2000 година. Ако тя бе платена при капитал от 3.2 млн. лв., Министерството на финансите щеше да вземе 377.2 млн. лв., а миноритарните акционери щяха да си поделят дивидент от 79.5 млн. лева. Но правителството реши да прибере за бюджета по-голямата част от полагащите се на акционерите пари. За целта в началото на декември Министерският съвет взе решение да увеличи капитала на консолидационната компания от 3.2 млн. на 20.7 млн. лв., като апортира в него 25% от акциите си в Банка ДСК. Общата номинална стойност на този пакет бе 17.5 млн. лв. и след като през февруари 2001 г. с него бе увеличен капиталът на консолидационната компания (съдът вписа в това решение на 9 март 2001 г.), делът на Министерството на финансите достигна 97.2 процента. На базата на това акционерно участие ведомството на Муравей Радев ще получи дивидент от 443.2 млн. лева. Ако към тази сума се прибавят и парите, които компанията ще плати под формата на корпоративно-подоходен данък, излиза, че през тази година БКК ще вкара в бюджета 559.1 млн. лева.
Като приход за хазната може да се отчете и дивидентът в размер на 1.21 млн. лв. от акциите на фалиралата ТСБанк в БКК (с общ номинал от 55 025 лв.), които ще постъпят по сметка на Агенцията за държавните вземания.
Разпределението на дивидента (при капитал от 20.7 млн. лв.) ще ощети Софийската община с над 4 млн. лв. и затова тя ще получи само 602.8 хил. лева. Още 176.9 хил. лв. от печалбата на консолидационната компания ще бъдат разделени между 21 столични общински фирми.
По-голямата част от останалите 11.6 млн. лв. от печалбата на БКК ще бъдат разпределени между дребни акционери на консолидационната компания. Различни фирми, чиито имена и брой се държат в дълбока тайна, притежават ценни книжа с общ номинал от 410 хил. лв. от консолидационната компания. Според доклада на вицепремиера Петър Жотев пред общото събрание на акционерите й от 6 април 2001 г., това са дружества, които не са изпълнили разпореждане N26 на Министерския съвет от 1992 г., както и разпорежданията от 1995 и 1997 година. Според тези разпоредби всички дружества, в които държавата е имала над 50% участие, е трябвало да прехвърлят акциите си в БКК на Министерството на финансите.
В доклада на Жотев изрично се казва, че чиновниците от Агенцията за приватизация и министерствата, които са допуснали да се продават държавни фирми, без те да са прехвърлили акциите си от консолидационната компания на Министерството на финансите, трябва да бъдат наказани.
По силата на тази логика Петър Жотев също трябва да отнесе наказание, тъй като през март 2000 г. продаде 97.6% от ХЕБРОСБАНК на Риджънт Пасифик Груп (сега фирмата се казва ай Риджънт Груп), но забрави преди това да прибере акциите на кредитната институция в БКК. В момента вече частната ХЕБРОСБАНК, която притежава 0.08% от капитала на консолидационната компания, разчита на 365.4 хил. лв. дивидент от БКК.
Не е изключено, същият пропуск да бъде допуснат и при приватизацията на БИОХИМ, която притежава 0.009% от капитала на БКК, поради което сега ще вземе дивидент от 40 хил. лева.
Собственик на акции в консолидационната компания с номинал от 1 800 лв. е и ОББ, която обаче ги е придобила като обезпечение по заем, отпуснат на неин клиент. Тези ценни книжа ще донесат на кредитната институция доход от около 40 хил. лева.
След всички тези плащания балансовото число на БКК ще се стопи близо четири пъти - от 855.8 млн. на 247.7 млн. лева. В активите й ще останат над 189 млн. лв. по депозити и сметки, а също акции на Банка ДСК (с обща номинална стойност за 17.5 млн. лв.) и акции на БИОХИМ (с обща номинална стойност от 28.6 млн. лв.), които БКК смята в скоро време да продаде. Освен това консолидационната компания има и вземане от Варненска корабостроителница, чиято балансова стойност е 12.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във