Банкеръ Daily

Владислав Горанов

С Бюджет 2018 г. държавата ще изпълнява нормално функциите си

Бюджетът преразпределя създаваното от работодателите и работниците и няма как да отчита абсолютно златното сечение между желанията на отделните страни. Бюджетът за 2018 г. дава възможност държавата нормално да изпълнява функциите си и връща част от добрите процеси в икономиката и към служителите, заети в бюджетната сфера, макар и не с темповете, с които на тях им се иска и не с темповете, които са в реалния сектор. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

"Реалният сектор обаче е движещият икономиката и няма как да очакваме както в някои държави се правят опити бюджетният сектор да диктува темпа на нарастване на доходите. България се намира в относително благоприятен период за икономическия си цикъл, но за да да има увеличаване на потенциала на икономиката, трябва да бъде увеличина базата на факторите за производство, което е свързано с подобряване на качеството на работната сила, прилагане на мерки за борба с влошаващите се демографски процеси и повишаване на ефективността, както и увеличаване на инвестициите в средства на производство, защото по думите на министъра в края на прогнозния период се очаква достигане или леко надминаване на потенциала за растеж на българската икономика", обясни Горанов, цитиран от БТА.

Той изтъкна, че растежът на БВП ще е 3,9 на сто на година през прогнозния период - 2018 - 2020 г.,  вътрешното търсене остава основно водещ фактор за ръста на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. Финансовият министър каза, че се очаква растежът на крайното потребление към 2020 г. да се забави, заради по-ограниченото нарастване на публичното потребление и ограничаване на положителната динамика на пазара на труда, заради неблагоприятните демографски тенденции. Нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2 на сто с тенденция в края на периода да достигне да 5,6 на сто. Средногодишната инфлацията през 2018 г. ще е 1,4 на сто, а инфлацията в края на годината ще достигне 1,6 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във