Банкеръ Weekly

Финансов дневник

С БАНКА ДСК ЩЕ КРЕДИТИРАМЕ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

Хелмут Штраубингер - вицепрезидент на Ландес Бау Шпаркасе, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Штраубингер, какви са проектите на вашата институция за сътрудничество с Банка ДСК?


- В момента с ръководството на Банка ДСК обсъждаме възможности за създаването на строително-спестовна каса в България, в която да участва и Ландес Бау Шпаркасе. Целта е да изградим една институция, която да предлага на българския пазар първокласни услуги за жилищно спестяване и кредитиране. Ландес Бау Шпаркасе е лидер на пазара за жилищно спестяване и кредитиране в Германия и не може да си позволи да предлага услугите си в други държави, без да е убедена, че те са създали всички необходими условия за успешното развитие на нейния бизнес. Смятам, че България отговаря на изисквания на Ландес Бау Шпаркасе и затова сме готови да обсъдим създаването на съвместно дружество с Банка ДСК. Според мен във вашата страна ще се появят и други жилищноспестовни каси. Ние няма да сме монополисти, а на пазара за кредити ще възникне една здравословна конкуренция.

Проявяват ли интерес и други немски банки и жилищноспестовни каси към участие в дружеството, което ще създадете с Банка ДСК?


- Естествено аз не съм осведомен за плановете на конкуренцията. Но опитът ми от други европейски държави ме е научил, че големите немски банки са склонни да участват с други кредитни институции в различни проекти, свързани с кредитирането на строителството. Така е в Унгария, в Чехия и в други страни.

Какъв е принципът, по който работят строително-спестовните каси?


- Централният елемент на една строително-спестовна каса е колективната идея. Тя обединява затворен кръг от лица, при които спестителите и заемополучателите са едни и същи. Системата е затворена и поради обстоятелството, че става дума за целево спестяване, при което влизащите в строително-спестовната каса пари могат да бъдат използвани само за жилищното строителство.


Така строително-спестовната каса си създава собствен пазар, на който не важат законите за пазарното стопанство - за определянето на цените от търсенето и предлагането. Условията на този особен пазар се определят предварително от строително-спестовната каса и от самите жилищни спестители. Това става чрез фиксирани в договори условия, които са задължителни за строително-спестовната каса и за жилищните спестители за целия период на договора, който те сключват помежду си - около 20 години. Колко стабилна е тази система се вижда от това, че условията в германското строително спестяване по същество не са се променяли от Втората световна война насам. Във фазата на спестяване се начисляват лихви от 2 до 2.5%, а жилищният спестител може да получи кредит при 4.5 до 5% лихва. Така чрез отказа от съответстваща на пазара лихва върху влоговете жилищният спестител може да ползва заем с много ниска лихва.

Как работи тази система за жилищно спестяване и кредитиране?


- Ще ви дам един пример от реалността в Германия. Клиентът сключва с касата строително-спестовен договор за 50 хил. г. марки и след това в продължение на един период от седем до осем години плаща по 200 г. марки месечно. Когато натрупаните по влога средства достигнат 40% от определената в договора сума, клиентът може да поиска от касата жилищен заем. В случая, който давам като пример, натрупаните спестявания трябва да са минимум 20 хил. г. марки, за да може клиентът да тегли кредит до 30 хил. г. марки. Той е длъжен да погаси заема за десет-единадесет години, като плаща месечно около 300 г. марки.

Каква е ролята на държавата в осигуряването на дейността на строително-спестовните каси?


- В Германия и Австрия законите за строително-спестовните каси са приети още през 30-те години на нашия век. В Източна Европа това става едва след 1991 година. В Словакия подобен закон е приет през 1992 г., в Чехия - през 1993 г., в Унгария и Полша - през 1997 г., а в Хърватска - през 1998 година. Всички тези закони ползват за ориентир германската и австрийската система за строително спестяване. Това вероятно се дължи на факта, че в тези две страни от десетилетия съществуват правила и механизми, които са доказали своята ефективност.

Необходимо ли е да бъде приет специален закон за жилищно-спестовните каси у нас?


- Вашата държава трябва сама да реши дали да се намеси активно за подпомагане на процесите за жилищно спестяване и кредитиране. В страните, където има жилищноспестовни каси, обикновено държавата участва в развитието им, което е регламентирано със специални закони. Когато вноските по влоговете в касата надхвърлят определени суми, тя плаща определена премия, която в различните страни се движи от 10 до 30% от вноските. Така се насърчава дългосрочното спестяване, което е особено важно за успешната дейност на касите.


Държавата трябва да създаде и необходимите макроикономически условия за работа на касите. Те не могат да оперират, ако няма валутна стабилност и ако годишната инфлация за дълъг период от време не е по-ниска от 10% годишно. Освен това населението трябва да има достатъчно доходи, които да му позволят да спестява за по-дълъг период от време. Но когато гражданите на една страна не разполагат със средства за задоволяване на всекидневните си нужди, това няма как да стане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във