Банкеръ Daily

Финансов дневник

С 8.2% се увеличиха лизинговите вземания за година

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2019 г. са общо 4.272 млрд. лв. (3.7% от БВП) при 3.950 млрд. лв. в края на септември 2018 година. В края на третото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 8.2% или с 322.5 млн. лв., а спрямо края на юни 2019 г. – с 1.3% или 55.2 млн. лева, сочат данни на Българската народна банка.

Вземанията по финансов лизинг са 4.060 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2019 г., като на годишна база те нарастват с 8.9%, а спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. – с 1.9% (74.9 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94.4% в края на септември 2018 г. до 95% в края на септември 2019 година.

Сключените през третото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 494.8 млн. лв. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. обемът им нараства с 4.5%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалява с 9% (48.7 млн. лева).

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.588 млрд.лв. в края на септември 2019 година. Те нарастват с 13.3% (186.7млн. лв.) на годишна база и с 4.4% (66.8 млн.лева) в сравнение с края на второто тримесечие на 2019 година.

В края на третото тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.349 млрд. лв., като се увеличават с 11.2% (136.1 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г. и намаляват с 1.3% (17.2 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 825.2 млн. лв., като нарастват с 8.6% (65 млн.лв.) на годишна база спрямо края на септември 2018 г. и с 4.1% (32.3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година.

В края на септември 2019 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 3.392 млрд. лв., като се увеличават с 5.7% (183.7 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. и намаляват с 0.1% (3.5 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2019 година. За същия период вземанията от сектор Домакинства и НТООД възлизат на 648.7 млн. лв. Размерът им нараства с 28.6% (144.4 млн. лв.) спрямо края на септември 2018 г., а в сравнение с края на юни 2019 г. - с 13.5% (76.9 млн. лв.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във