Банкеръ Daily

Финансов дневник

С 1 трлн. долара ще скочи глобалният корпоративен дълг

COVID-19 ще натовари компаниите в световен мащаб с нов дълг за 1 трлн. щ. долара през 2020-а в резултат на усилията им да заздравят финансите си в кризисното време. Това е заключението от ново проучване на 900 водещи международни групи, проведено от глобалния мениджър на активи Janus Henderson.   

Безпрецедентният ръст в цифрово измерение (12%) означава, че глобалният корпоративен дълг ще достигне около 9.3 трлн. долара, приравнявайки продължаващото от години акумулиране на фирмени задължения до размера на публичното бреме на средноголеми държави.

През миналата година също имаше рязко увеличение - с 8% - на корпоративните задължения, основно заради сделки за сливания и поглъщания и заради евтините заеми за финансиране на обратно изкупуване на акции и за изплащане на дивиденти. Тазгодишният скок обаче ще е по коренно различна причина - предпазен буфер срещу вируса, който пресушава печалбите и променя всичко.   

Сет Мейер - мениджър на портфейли в Janus Henderson - посочва, че компаниите са емитирали дългови книжа за 384 млрд. щ. долара от януари до май, като по негови оценки през последните няколко седмици е бил отбелязан нов рекорд на продажбите на по-рисковите, "високодоходни" фирми с по-ниски кредитни рейтинги. Мейер посочва, че през март кредитните пазари са били отворени само за най-надеждните първокласни компании и затворени за всички останали. Това се е променило през следващите месеци благодарение на програмите на централните банки - основно на Федералния резерв, Европейската централна банка и "Бенк ъф Джъпен"- за извънредни покупки на корпоративни дългови книжа.   

Компаниите, включени в индекса на новия дълг, изчислен от Janus Henderson, вече дължат почти с 40% повече отколкото през 2014-а, като дълговият ръст е изпреварил съществено увеличението на фирмените постъпления.  

Печалбите преди облагането с данъци на обследваната група от 900 компании са се повишили с общо 9.1% - до 2.3 трлн. щ. долара. Съотношението на дълга към акционерния капитал е достигнало рекордните 59% през 2019-а. До нови върхови стойности е скочил и делът от печалбите за обслужване на лихвените плащания. 

Компании от САЩ дължат почти половината от глобалния корпоративен дълг - 3.9 трлн. долара - най-скоростният ръст за последните пет години от което и да било друго развито стопанство с изключение на Швейцария. 

На второ място е Германия със 762 млрд. долара. Германски са и три от най-задлъжнелите фирми в света, включително и дълговият "първенец" - "Фолксваген" - и неговите 192 млрд. долара дългове - почти колкото на Южна Африка и на Унгария. 

За разлика от тези "отличници", една четвърт от проучените компании в новия индекс не дължат нищо, а някои дори имат големи кешови резерви. Най-много - 104 млрд. долара - е натрупал собственикът на "Гугъл" - "Алфабет". 

Според Мейер кредитните пазари засега няма да предприемат мерки, за да се върнат на предкризисните си равнища заради продължаващото разпространение и дори активизиране на вируса, което тревожи особено инвеститорите. 

Ако се върнем към 2019-а, най-голям е бил делът на натрупаните до 31 декември фирмени задължения в секторите на промишлеността и на стоките за дълготрайна упатреба - по 16% всеки. След тях с 15% дял са били компаниите от сферата на комуникациите и медиите, с 14% - от комуналните услуги, с 13% - от петрония, газовия и енергиен сектор и с 10% - фирмите за основни потребителски стоки. Най-малко участие от едва 2% от общите корпоративни задължения имат технологичните компании, следвани от дружествата за базови суровини и материали с 5% и фирмите от сектора на здравеопазването и на фармацевтиката с 9 процента.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във