Банкеръ Weekly

Финансов дневник

РЪСТЪТ НА КРЕДИТИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2004-А

Темповете, с които през 2003-а нарастваше броят на отпуснатите банкови кредити, вероятно ще се запазят и през 2004-а, прогнозираха пред представители на българския бизнес главният директор в управление Банков надзор на БНБ Петър Андронов, ръководителят на Корпоративно банкиране в ОББ Андрей Николов и финансовият директор на ХЕБРОСБАНК Веселин Денчев. Те тримата бяха единствените представители на банковата система, участвали в дискусията За и против кредитната експанзия, организирана от Българската търговско-промишлена палата на 17 декември. Според статистиката на Централната банка към 31 октомври 2003-а заемите, отпуснати за граждани и фирми, са общо за 8.9 млрд. лв. - с 39.3% повече спрямо 31 декември 2002 година. От тях 320 млн. лв. са отпуснати на държавни предприятия (с 3.8% по-малко в сравнение с края на 2002-ра), 6.3 млрд. лв. са заели частни дружества (нарастване с 33.9%) и над 2 млрд. лв. са получили граждани (тук увеличението е най-голямо - 63.9 процента).От тези числа обаче не може да се прави изводът, че сме свидетели на бум на кредитите, каза Андронов. Той обясни, че когато се анализира влиянието на кредитирането върху икономиката, определящи са не абсолютните размери на новоотпуснатите заеми, а съотношението им към брутния вътрешен продукт на страната. А за 2003-а то е 24-25% (в сметките не са включени последните два месеца на годината), докато в страните от Европейския съюз то е около 100 процента. Според Андронов кредитната активност, която се наблюдава особено през последната година, е нормална. През такива преживявания е преминала всяка от десетте държави, които през следващата година ще бъдат приети в Евросъюза. Според очакванията на БНБ ръстът на отпуснатите заеми ще достигне своя таван, когато общият им размер се доближи до 65% от всички активи във финансовокредитния сектор. Сега това съотношение е около 50% от банковите активи. Което обаче в никакъв случай не означава, че оставащите 15 пункта до критичната граница ще бъдат стопени бързо. Очаква се, че още от следващата година кредитните институции у нас ще насочат усилията си и към привличане на депозити и в резултат на това балансовите им числа ще се увеличат.Петър Андронов се опита да разсее притесненията на бизнесмените, че бързото увеличаване на отпуснатите заеми може да застраши стабилността на банките. Дори и след три години непрекъснато нарастване на отпусканите кредити капиталовата адекватност на банките е средно 23%, което е два пъти повече от изискванията по Наредба N8 на БНБ и три пъти над нивата, заложени в Директива 2012 на Европейската комисия. А високата капиталова адекватност означава, че банките се презастраховат срещу евентуалните рискове, обясни Андронов. Той подчерта, че качеството на отпуснатите заеми е много по-добро, отколкото през далечната 1996-а, когато лошите кредити, и то предоставени предимно на държавни фирми, доведоха до краха на банковата система. Според статистиката на БНБ в края на 2003-а 92% от заемите се обслужват редовно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във