Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ръстът на икономиката се забави

През четвъртото тримесечие на 2018 г. реалният БВП нарасна с 3.1% на годишна база и с 0.7% спрямо същото тримесечие на предишната година, според експресните оценки на Националния статистически институт.  Това констатираха експертите от "Райфайзенбанк (България)" ЕАД в редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към февруари 2019 г., и с фокус върху реалния сектор.

От компонентите на БВП крайното потребление отбеляза най-голямо увеличение от 5.4% на годишна база, следвано от бруто образуването на основен капитал (4.0% на годишна база). Вносът нарасна по-бързо - с 2.5%, в сравнение с износа, който се увеличи едва с 0.8%, изтласквайки нетния износ в отрицателната зона.

"За цялата 2018 г. се предвижда ръст на реалния БВП от около 3.3% или малко по-бавно, отколкото през 2017 г. (3.7%). Ръстът през 2018 г. бе съвкупен резултат от по-силно вътрешно търсене, подкрепено от евтините пари и нарастването на заплатите, от една страна, а от друга - неблагоприятната ситуация на международните пазари за износ на наши стоки и услуги. По-специално слабата турска лира направи българския износ твърде скъп (Турция е вторият ни по големина партньор за износ), което потисна националния износ", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Индустрията увеличи продукцията си само с 0.8% през 2018 г. след нарастване от 3.4% през предишната година. 

"Подобно на тази динамика, прирастът на строителството от 4.5% за 2017 г. бе само 1.4% през 2018 г., движен от сегмента на сградното строителство, докато гражданското строителство показа нулев резултат през годината", констатира  Калчев.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във