Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ръст от 2.4% на промишленото производство през април

През април 2019 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.4% спрямо съответния месец на 2018 година, показват данните на Националния статистически институт.

По предварителни данни през април 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.9% в сравнение с март 2019 година.

През април 2019 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.6%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.3%, и в преработващата промишленост - с 1.8%. По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8.8%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.8%, производството на мебели - със 7%, производството на химични продукти - с 6.5%. По-съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 18.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.7%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4%.

На годишна база ръст на индекса на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 4.3%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5%, и в добивната промишленост - с 2%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 23.5%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 18.2%, производството на електрически съоръжения - със 17.1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13.8%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 14.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.8%, производството на мебели - с 10.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във