Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ръст от 0.8% на месечната инфлация в България през юли

Индексът на потребителските цени за юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%, сочи Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2%, а годишната инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.9%. Средногодишната инфлация за периода август 2018 - юли 2019 г. спрямо периода август 2017 - юли 2018 г. е 3.3%.

През юли 2019 г. спрямо предходния месец цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки се увеличават с 0.3%, цените на алкохолни напитки и тютюневи изделия се повишават с 0.2%, тези на облеклото и обувките отчитат намаление с 2.9%.

Цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива нарастват с 1.2%, тези за здравеопазване се увеличават с 0.1%, а транспортните цени с 0.4%. Голям ръст през юли бележат цените за развлечения и култура - увеличение с 6.6% и за ресторанти и хотели - с 2.8%.

Хармонизираната инфлация (индексът ХИПЦ според общите европейски стандарти) се повишава през юли с цели 1,3% спрямо юни, а растежът на хармонизираната потребителска инфлация на годишна база (спрямо юли 2018-а) се ускори до 2,6% от 2,3% месец по-рано.

Индексът на цените за малката кошница за юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. е 100.4%, а от началото на годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 102.0%. През юли 2019 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0.1%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - увеличение с 2%.

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната, а индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във