Банкеръ Daily

Финансов дневник

Ръст на инвестиционните разходи по проекти в ЕС до 251 млрд. евро

През 2020 г. държавите членки на Европейския съюз са ускорили своите инвестиции в рамките на политиката на сближаване с 70 милиарда евро, като увеличили общите си разходи за сближаване на 251 милиарда евро, съобщиха от Еврокомисията.

Това съответства на 52 % от планираните 482 милиарда евро за програмния период 2014—2020 г.

Същевременно финансовите средства, отпуснати за проекти, достигнаха максималния размер на наличното финансиране. Тези данни показва на актуализираната платформа за Европейските структурни и инвестиционни фондове (#ESIFOpendata), където ключовите показатели за изпълнението на политиката на сближаване по теми, държави и фондове са леснодостъпни чрез интерактивен инструмент.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви, че "тези показатели показват, че сме на прав път в изпълнението на политиката на сближаване и че до 2023 г., в края на програмния период, ще можем да се възползваме максимално от наличните средства по политиката на сближаване."

Швеция, Гърция, България, Кипър, Финландия, Португалия и Нидерландия са държавите с най-добри резултати по отношение на разходите, докато Унгария, Чехия, Малта, Латвия и Естония имат най-висок процент на инвестиции по линия на политиката на сближаване, разпределени за проекти. Ускоряването на разходите стана възможно и благодарение на гъвкавостта, която Европейската предостави на държавите членки за преразпределяне на ресурси за спешни мерки за борба с пандемията от коронавирус.

В резултат на това ЕС помогна на държавите да закупят 2.4 милиарда лични предпазни средства, 4,500 апарати за вентилация, да създадат 5,000 допълнителни болнични легла и да осигурят 3.7 милиона теста за COVID-19. Освен това предприятията получиха 11.1 милиарда евро, а работниците и уязвимите групи — 3.4 милиарда евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във