Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Руски стоки - само срещу рубли

Българските вносители купуват руската валута срещу долари

Изключително съществена поправка в Закона за създаване на националнаплатежна система (НПС) в Русия беше приета на 29 април (вторник). Руският Съвет на федерацията (Горната камара на парламента) одобри документа окончателно. В закона е предвидено разплащането в рубли да е единственият законен начин за осъществяване на всички външнотърговски сделки на територията на Русия. Все още има известна несигурност откога той ще влезе в действие, но по принцип е предвидено това да стане от деня на неговото публикуване. Но има изключение за отделни норми, за които ще е валиден особен режим.


"БАНКЕРЪ" веднага потърси разяснения какви биха били последствията за България и за българските търговци от една такава промяна. Експерти от Централната банка обясниха сложната и скъпа процедура, през която ще трябва да преминат българските вносители на руски стоки, ако разпоредбата заработи. За да плати с рубли, българският вносител ще трябва да има в сметката си рубли. За да се сдобие с тях, той трябва да отиде в обслужващата го банка и да поиска от нея връзка с руска банка, от която по безналичен път да купи рубли. Руската банка ще му ги продаде, но срещу долари, така че българският клиент ще трябва преди това да обърне своите левове в долари. Ако обслужващата го банка няма връзка с руска банка, в която поддържа сметка в рубли, българският трезор ще трябва да установи такъв контакт или да потърси друга наша банка, която има такава сметка в руска кредитна институция. След това от сметката на българската в руската банка съответно ще може да бъде заредена сметката на нашия търговец.


Първият - негативен за съжаление ефект на микрониво, е прозрачен: търговията ще се оскъпи от комисиони и от курсови разлики, а освен това ще отнема и повече време.


Друг негативен ефект е свързан с валутния риск. Такъв ще съществува, ако българските фирми, работещи с руския пазар, правят и получават плащанията си в евро. Защото еврото е фиксирано спрямо лева. Ако бъдат принудени да извършват плащанията си с Русия в рубли, българските фирми рискуват да понесат загуби от промяната на курса на руската валута спрямо европейската.


Законът трябва да компенсира оттеглянето от руския пазар на американските платежни системи (те спряха да предоставят услугите си на клиенти на някои руски банки, включени в западните санкции срещу Москва заради задълбочаването на кризата в Украйна) и да регламентира създаване на местна система.


Промяната ще принуди Русия спешно да си направи Национална платежна система. Нямало и руска картова разплащателна система като нашата БОРИКА.


Затова по заръка на президента Путин отговорните структури бързат да създадат собствени разплащателни системи. В рамките на тези системи ще се осъществяват парични преводи с използване на платежни карти или други платежни средства, предоставяни на клиентите, участници в националната платежна система.


Операторите на платежни системи ще бъдат задължени от 1 юли 2016 г. да привличат оператори на услуги за платежна инфраструктура, намиращи се и осъществяващи дейност на територията на Русия. Изключение ще се прави само при трансгранични парични преводи.


 


Виза също трепери

През март "Виза" и "МастърКард" за известно време спряха да предоставят платежните си услуги на клиенти на няколко руски банки след обявените санкции на Вашингтон. На 29 април "Виза" спря обслужването на СМП банк и Инвесткапиталбанк. Предния ден в списъка с лицата и компаниите, които попадат под икономическите санкции на САЩ, са включени още няколко руски физически лица и организации, сред които и двете банки. Санкциите срещу банка Россия бяха въведени в края на март.


Много положения в приетия закон за Националната платежна система могат да нанесат много болезнен удар върху дейността в страната на международния оператор за електронни разплащания - Visa, се казва в съобщение на пресслужбата на Visa. Особена тревога и грижа предизвикват в оператора новите изисквания към международните платежни системи за поддържането на значителни по размер застрахователни депозити в Централната банка на Русия.


"Според нашите предварителни оценки размерът на този депозит превишава неколкократно целия доход, получаван от Visa в Русия. Освен това тези нови изисквания могат да се отразят съществено на нашите възможности да предоставяме и занапред качествени услуги на руския пазар, както и да инвестираме в развитието на електронните разплащания в руската икономика, които осъществяваме през последните 25 години", се казва още в прессъобщението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във