Банкеръ Daily

Финансов дневник

Руската централна банка ще работи с аналог на SWIFT

Руският парламент прие закон, позволяващ на всички руски и чуждестранни юридически лица да се свържат с руския аналог на SWIFT - SPFS системата за прехвърляне на финансови съобщения на "Банк России". Тази система е разработен от руската централна банка аналог на системата за финансови трансфери SWIFT, която се развива от 2014 г. след като правителството на САЩ заплаши да изключи Русия от международна междубанкова система за предаване на информация и извършване на плащания SWIFT.

Руската централна банка по новия закон вече има право да предоставя услуги по прехвърляне на финансови съобщения на юридически лица, които са клиенти на кредитни институции, както и на нерезиденти (частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол), включително чуждестранни кредитни организации, международни организации, чуждестранни централни банки.

Законът премахва необходимостта юридическите лица да бъдат клиенти на кредитните институции, за да могат да ползват услугите на банката. Законът разширява възможностите на руската централна банка да предоставя услуги за финансови съобщения за чуждестранни и руски юридически лица. Процедурата за предоставяне на такива услуги се определя от правилника на Централната банка на Русия, а за чуждестранни юридически лица и международни организации - със сключените договори.

Законът ще спомогне за развитието на системата за прехвърляне на финансови съобщения на "Банк России", руския еквивалент на международната междубанкова система за прехвърляне на информация и извършване на SWIFT плащания, поддържане на стабилността на националната платежна система и нейната защита срещу системен риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във